Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 8/1170 - kwietnia 18, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Zdzisław Majewski

Upadek absolutorium

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Dec

Rada – organ polityczny czy zarządczy?

W każdym przypadku najwięcej zależy od ludzi i ich charakterów. Rozsądny prezydent i odpowiedzialni radni dopasują się do każdego modelu i będą umieli znaleźć takie modus vivendi, które pozwoli im współpracować dla dobra swojej gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus

Odpadowe paragrafy po zmianach

Pomimo licznych nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosowanie zawartych w niej przepisów w dalszym ciągu rodzi szereg wątpliwości i pytań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Klupczyński

Nadszedł dobry czas dla samorządowych finansów

Rekordowo niski deficyt z perspektywą zamknięcia 2015 roku nadwyżką, powstrzymanie wzrostu zadłużenia i wzrost nadwyżek operacyjnych. Samorządowe eldorado? Niekoniecznie, ale pojawił się moment oddechu i możliwość postawienia pytania, w jakim kierunku zmierzamy. Pamiętajmy, że obowiązująca ustawa o dochodach samorządów miała być aktem przejściowym. Ustabilizowana sytuacja to najlepszy moment na długofalowe i trwałe rozwiązania w systemie dochodów JST.

Zaloguj się i czytaj więcej

Małgorzata Grosman-Januchowska

Gdańsk na plusie

Agencja Fitch Ratings podniosła ratingi dla Gdańska. Zarówno międzynarodowy długoterminowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej, jak i krajowy rating długoterminowy. Pierwszy sięgnął „A-”, drugi „AA”. Są to najwyższe oceny od momentu, w którym miasto zaczęło się poddawać takiej zewnętrznej, niezależnej ocenie. Co szczególnie warto podkreślić, według Fitch Ratings perspektywa wszystkich ratingów Gdańska jest stabilna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Artur Dyro

Czy platforma edukacyjna może być darmowa?

Większość nowoczesnych samorządowców zdaje sobie sprawę, że lista argumentów przemawiających „za” budową platformy edukacyjnej wciąż rośnie. W jaki sposób dokonać efektywnego wdrożenia takiego systemu do placówek oświatowych?

Zaloguj się i czytaj więcej

Liczba nauczycieli kontra liczba dzieci

W oświacie najwięcej kosztują wynagrodzenia nauczycieli, a zakres zadań oświatowych zależy przede wszystkim od liczby uczniów. Właściwe dopasowanie poziomu zatrudnienia do liczby uczniów ma więc kardynalne znaczenie. Przy czym w warunkach, gdy liczba uczniów zmniej-sza się z roku na rok, można się spodziewać także spadku poziomu zatrudnienia nauczycieli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Prawie półtora miliarda dla Pragi

Aż 1,4 mld złotych chce wydać Urząd m.st. Warszawy do 2022 roku na rewitalizację prawobrzeżnej części stolicy. Dwie trzecie tej kwoty pochodzić będzie z miejskiego budżetu. Właśnie rusza cykl spotkań konsultacyjnych dla warszawiaków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Beata Potemska

Zintegrowane zarządzanie to szansa na zrównoważony rozwój samorządu

Dynamiczne przemiany sprawiają, że władze lokalne stają w obliczu konieczności podejmowania wielu wyzwań i trudnych decyzji. Chcąc osiągnąć zrównoważony rozwój, potrzebują sprawnych narzędzi, które ułatwią proces zarządzania jednostką samorządu terytorialnego i umożliwią implementację wielu rozwiązań powszechnie przyjętych w Unii Europejskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksander Pawelec

Wojewódzka inteligencja

Przemysł metalowy, turystyka zdrowotna, a może nowoczesne rolnictwo albo kosmonautyka? Unia Europejska zmusiła województwa do wyboru tzw. inteligentnych specjalizacji, ale ten przymus okazał się zbawienny – urzędy marszałkowskie przeanalizowały swoje słabe i mocne strony i tworzą naprawdę godne podziwu strategie wspierania branż, na których oprą swoją przyszłość.

Zaloguj się i czytaj więcej

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa

Mieszkaniec chcąc zasięgnąć informacji telefonicznie w urzędzie, często musiał wykonać kilka telefonów, aby dotrzeć do właściwego urzędnika lub udać się osobiście do urzędu. Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańców stanowi odpowiedź na oczekiwania klientów Urzędu Miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przemysław Musioł

Leasing zwrotny nieruchomości jako sposób finansowania inwestycji samorządowych

Wobec coraz większych ograniczeń związanych z obowiązkiem spełnienia indywidualnego wskaźnika zadłużenia, samorządy stają przed trudnym wyborem w zakresie źródła finansowania swych wydatków, w tym inwestycyjnych. Leasing zwrotny nieruchomości pozwala wykorzystać zamrożone zasoby majątkowe, przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw samorządów do odzyskania tytułów prawnych do nieruchomości po zakończeniu leasingu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Kostrzewa, Dominik Goślicki, Paweł Grzybowski

Rola rady w polityce podatkowej samorządu

Możliwość kształtowania polityki podatkowej na szczeblu samorządowym to przede wszystkim domena gmin. To one bowiem są głównymi beneficjentami wpływów z podatków, a ponadto – przez swoje organy – są podmiotami biorącymi udział w procesie ustalania wysokości obciążeń podatkowych oraz procedurze poboru podatków lokalnych. Z drugiej strony gminy – jako potencjalni sprzedawcy różnego rodzaju towarów i usług – występują także w roli podatników VAT zobowiązanych do prawidłowego rozliczania z fiskusem. Mówiąc o „prawidłowym” rozliczaniu, należy przy tym mieć na myśli rozliczanie z uwzględnieniem przysługujących uprawnień i ulg, a niekoniecznie w sposób najbardziej odpowiadający stanowiskom urzędników skarbowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Tropikalny park przy PGE Arena

Władze Gdańska chcą stworzyć nowoczesne centrum rekreacji przy stadionie PGE Arena. Na powierzchni blisko 4,7 hektara powstanie park rozrywki, aguapark, ogród tropikalny. Już trwają poszukiwania inwestorów. Jak na razie Gdańsk jest jedynym miastem, które zamierza wykorzystać potencjał związany z funkcjonowaniem stadionów zbudowanych na EURO 2012.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Wojciechowski

Nierealne wyliczenia Ministerstwa Finansów

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego jako pierwsze w Polsce zdiagnozowało problem dotacji celowych. Przeprowadziło badania w urzędach stanu cywilnego na swoim terenie. Wyniki są jednoznaczne: mimo znaczących niedoborów w zatrudnieniu i infrastrukturze urzędów, samorządy dopłacają do zadań zleconych USC średnio aż 40 proc.!

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Struzik

Sąd po stronie samorządu

Batalia o zadania zlecone to nie tylko spór o adekwatność przekazywanych środków w stosunku do realnych kosztów zadań. To także walka o właściwe, czyli partnerskie traktowanie samorządów. Rząd przekierowuje na nie znaczną ilość zadań, uważając zapewne, że najlepiej je wykonają, ale nie przekazuje wystarczających pieniędzy. Trzeba uporządkować to, co nie zostało uporządkowane wiele lat temu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Finansowy chaos

Ponad rok Ministerstwo Finansów analizowało problem zadań zleconych. Efekty tego są znikome. Ograniczają się w zasadzie do próby ujednolicenia algorytmów, na podstawie których w województwach dzielone są pieniądze. Tymczasem zasadnicze problemy nawet nie zostały ruszone. Problem leży bowiem nie w sposobie podziału, ale w tym, że od lat, mimo braku formalnych podstaw, samorządy dopłacają do realizacji tych zadań i coraz częściej sądzą się z wojewodami o wysokość dotacji. Za opieszałość i ucieczkę od próby zmierzenia się z istotą problemu Ministerstwo Finansów otrzymuje od „Wspólnoty” żółtą kartkę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Czerwona kartka

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Kołacz

77 stron nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Zanim ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej: nowelizacją) zaczęła obowiązywać, już spotkała się z ostrą krytyką oponentów. Panuje pogląd, że ustawa – która już w obowiązującym stanie prawnym jest trudna do zrozumienia dla prawników – będzie kompletnie niezrozumiała dla osób pracujących w oświacie, szczególnie dyrektorów i nauczycieli placówek szkolnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

NOWE OBOWIĄZKI CHRONIĄCE KRAJOBRAZ

Z inicjatywy prawodawczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu niemal dwóch lat prac powstał pakiet nowelizacji kilku ustaw, które mają za zadanie uporządkować otaczający nas krajobraz już ukształtowany, ale również dać narzędzia prawne do racjonalnego gospodarowania nim w przyszłości. Sejm na posiedzeniu 20 marca 2015 r. przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, która obecnie jest przedmiotem prac Senatu (druk senacki nr 857, druk sejmowy nr 1525). Wspominaliśmy o tym już w poprzednich numerach „Wspólnoty”, w tym także w nr. 7 z 2015 r. Poniżej opisujemy dokładnie obowiązki samorządów poszczególnych szczebli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Cymbalak

Prawidłowe stosowanie zasad techniki prawodawczej

Czy brak odesłania w przepisach dotyczących zarówno aktów prawa wewnętrznego, jak też aktów prawa miejscowego do ogólnych reguł zawartych w zasadach techniki prawodawczej, oznacza, że nie należy ich stosować?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane