Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 18/1154 - września 6, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Minister otworzył „Tuptusia”

Sam minister Władysław Kosiniak-Kamysz przyjechał do Rawy Mazowieckiej na otwarcie miejskiego żłobka z oddziałami integracyjnymi „Tuptuś”.

Zaloguj się i czytaj więcej

EDYTA ŻYŁA

Zamach na przewodniczącego

Kampania wyborcza oficjalnie wystartowała. Próbą sił w przedwyborczej rozgrywce jest głosowanie w sprawie odwołania przewodniczącego rady miasta w Żyrardowie Bogdana Zielińskiego. Czy dokonywanie tego niecałe trzy miesiące przed wyborami ma sens inny, niż tylko polityczny?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dr Sergiusz Trzeciak

Obrona przed kampanią negatywną i czarnym

Jeszcze przed startem kampanii każdy kandydat powinien przygotować się, że może być wobec niego prowadzona negatywna, a nawet brudna kampania. W trakcie bezwzględnej walki politycznej bardzo przydaje się umiejętność reagowania na zagrożenia i wychodzenia z kłopotliwych sytuacji. Komunikacja kryzysowa powinna być przedmiotem zainteresowania każdego sztabu wyborczego.

Zaloguj się i czytaj więcej

FERDYNAND MORSKI ,ANDRZEJ PORAWSKI

Samorządowy wymiar partnerstwa Polski z Ukrainą

Polskie wzorce mają pomóc zwalczyć tendencje centralistyczno-biurokratyczne na Ukrainie. Właśnie ruszył pilotażowy program wsparcia reformy samorządowej u naszego wschodniego sąsiada. Samorządowcy z Ukrainy przyjeżdżają do Polski, aby zapoznać się z zasadami pracy samorządowej w polskich realiach, ale przenoszenie doświadczeń – przy braku własnych budżetów, wyodrębnionego majątku i klarownych kompetencji samorządu ukraińskiego – nie będzie łatwe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Modernizacja Roku 2013

Na Zamku Królewskim w Warszawie uhonorowano laureatów XVIII edycji konkursu „Modernizacja Roku”. Spośród ponad 900 zgłoszeń jury wybrało 13, które w poszczególnych kategoriach otrzymały tytuły i statuetki. A było o co powalczyć, bo to jedyny tego typu konkurs w kraju.

Zaloguj się i czytaj więcej

JANUSZ KOBESZKO

Kreatywność ucieka nam z Polski

Czy sektor kreatywny i innowacje mają szansę na faktyczny rozwój w latach 2014–2020? Oto głos w dyskusji po konferencji w Suchym Lesie o roli sektora kreatywnego w Krajowej Polityce Miejskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

MATEUSZ KLUPCZYŃSKI

W jakich długach toną samorządy

Dość potoczne stało się sformułowanie, że samorządy zadłużają się w parabankach. Nie jest zbyt fortunne. Pod pozornie prostymi do pozyskania pieniędzmi ukryte są skomplikowane prawnie transakcje. Popularny ostatnio mechanizm tzw. buy-sell back jest jednym z przykładów.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Do szkoły najlepiej z tabletem

Jak szybko zmienia się cyfrowy świat, najlepiej pokazuje pilotaż programu „Cyfrowa szkoła”. Do niedawna lekceważone tablety stają się dziś urządzeniami użytecznymi i polecanymi. Jaki sprzęt jest teraz rekomendowany dla szkół? Na jakie problemy zwrócić uwagę w specyfikacji przetargowej?

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Dodatek dla nauczycieli za pracę w trudnych warunkach

Brak określenia wysokości dodatku za pracę w trudnych warunkach dla wszystkich podmiotów wymienionych w regulaminie wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę stanowi niedopuszczalne ograniczenie praw nauczycieli, których w takim przepisie pominięto.

Zaloguj się i czytaj więcej

dbk

Bez wyborów uzupełniających

Odpowiednie stosowanie art. 193 ust. 4 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w przypadku gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców oznacza, że wykluczona jest możliwość uzupełnienia składu rady gminy w drodze uchwały, jeżeli jej data przypada w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rady.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Opinia związków zawodowych o przekazaniu szkoły

Rada gminy ma obowiązek przekazania projektu uchwały o przekazaniu prowadzenia szkoły osobie fizycznej lub prawnej związkom zawodowym. Niewykonanie tego obowiązku jest istotnym naruszeniem prawa i skutkuje unieważnieniem uchwały.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Karta wynagrodzenia pracowników jawna

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej nie ma zastosowania w przypadku osób będących funkcjonariuszami publicznymi. Wójt ma zatem obowiązek udostępnić dane o ich wynagrodzeniach na wniosek.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Przeniesienie części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Czy można przenieść decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot w zakresie dotyczącym części inwestycji?

Zaloguj się i czytaj więcej

BARBARA RÓŻAŃSKA-FILIPCZAK

Opłata roczna do zwrotu?

Co w sytuacji, gdy dochodzi do zbycia prawa użytkowania wieczystego np. w drodze umowy sprzedaży? Czy wniesiona przez zbywcę opłata za użytkowanie wieczyste za dany rok (rok, w którym nastąpiło zbycie tego prawa) powinna zostać przeliczona i zwrócona zbywcy w części odpowiadającej jego faktycznemu korzystaniu z tego prawa i jednocześnie za pozostały okres pobrana od nowego nabywcy? Czy też jako że została już wniesiona i jest to opłata roczna, wnoszona z góry, to zbywca nie ma prawa do żądania jej podziału i zwrotu w odpowiedniej wysokości?

Zaloguj się i czytaj więcej

PAWEŁ KAŹMIERCZAK

Wydatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czy z opłaty za za gospodarowanie odpadami komunalnymi można finansować działania edukacyjne i informacyjne związane z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi? A co jeśli nie zostaną one wykorzystane w bieżącym roku budżetowym? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w tekście zamieszczonym poniżej.

Zaloguj się i czytaj więcej

KAMILA GROBICKA-MADEJ

NIE TAK ŁATWO ODWOŁAĆ WÓJTA

Podejmując polemikę z autorami artykułu „Premier odwołał dwóch wójtów” zamieszczonego w nr. 14 Wspólnoty z 12 lipca 2014 , str. 10–12, szczególnie w zakresie konkluzji dotyczącej terminu odwołania i wpływu silnego lobby nauczycielskiego na decyzje wojewodów i prezesa Rady Ministrów, zasugerować należy przede wszystkim sięgnięcie do podstaw, czyli idei samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ DEC

Rady seniorów w Ciechocinku

Samorządem w Polsce nie rządzi ani urzędnik, ani polityk, ani ekspert, rządzą organy nadzoru. One zwykle, gdy mają do wyboru, czy samorząd coś może, czy nie – opowiedzą się za tym drugim. Król jest nagi.

Zaloguj się i czytaj więcej

MARLENA SAKOWSKA-BARYŁA

Informacja przetworzona – wątpliwości

Udostępnianie informacji publicznej kwalifikowanej jako informacja przetworzona jest szczególnie kłopotliwe. Wątpliwości dotyczą w pierwszej kolejności samego zaliczenia informacji objętej żądaniem do „informacji przetworzonych”, oceny, czy temu udostępnieniu towarzyszy szczególnie istotny interes publiczny, a wreszcie samej procedury postępowania, która nie została opisana w przepisach ustawy, a zwykło się ją konstruować na podstawie poglądów orzecznictwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

AGNIESZKA MIODUSZEWSKA-KORNIŁOW

Burmistrz życzy zdrowia

Szczepienia przeciw grypie i rakowi szyjki macicy, stomatologia w pełnym zakresie dla uczniów, a nawet... profilaktyka ryzykownych stanów psychicznych. Gminy realizują coraz więcej programów zdrowotnych. Czy odciążanie NFZ ma sens? Pewne jest jedno: na takie działania stać tylko najbogatsze samorządy.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ SŁAWOMIR BUKOWSKI

Nie traktujcie nas jako zagrożenia

Rozmowa z Krzysztofem Kwiatkowskim, prezesem Najwyższej Izby Kontroli

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. SŁAWOMIR BUKOWSKI

NIK siedzi w samorządach

Analiza kontroli przeprowadzonych w JST w latach 2011–2013 nie pozostawia złudzeń: przepisy są nieprecyzyjne, a samorządowcy popełniają tysiące błędów przy podejmowaniu decyzji administracyjnych. – Sprawdzamy wyłącznie przestrzeganie prawa i procedur, nie oceniamy celowości poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych – zastrzega Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Królikowski

Nauka na dwie zmiany to w Pruszkowie standard

Uczęszczanie dzieci klas młodszych na dwie zmiany było stosowane w Pruszkowie od bardzo dawna. Chodzi o właściwe wykorzystanie sal – pisze Andrzej Królikowski, wiceprezydent Pruszkowa, w odpowiedzi na artykuł we „Wspólnocie”.

Zaloguj się i czytaj więcej

ZBIGNIEW ĆWIKLIŃSKI

Ustawa samorządowa już w Sejmie

Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem ustawy samorządowej. Po blisko dwóch latach prac jest szansa na jej uchwalenie. Niestety, wiele zapisów odbiega od pierwotnych założeń.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Poprawianie limitów zadłużenia

PSL proponuje obniżenie progu współfinansowania, powodującego wyłączenie zaciągniętych zobowiązań z limitu zadłużenia, z obecnych 60 do 30 proc. Chce też, aby pod pewnymi warunkami wyłączane były inwestycje ważne dla samorządów i współfinansowane z programów centralnych. Te zmiany to reakcja na postulaty samorządowców z Komisji Wspólnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane