Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 14/1150 - lipca 12, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Edyta Żyła

Prezydent – opozycja 1:0

Przedwyborcza temperatura w Żyrardowie rośnie coraz bardziej – wyraźne symptomy dało się zauważyć podczas ostatniej sesji rady miasta. Po burzliwej debacie prezydent Andrzej Wilk otrzymał absolutorium. To ważne zwycięstwo –absolutorium dostał pierwszy raz od trzech lat.

Zaloguj się i czytaj więcej

SERGIUSZ TRZECIAK

Kampania bezpośrednia

Kampania bezpośrednia to jedna z kluczowych metod prowadzenia kampanii wyborczej, zwłaszcza przed wyborami samorządowymi. Warto ją uwzględnić w swoich planach, mimo jej czasochłonności, daje bowiem politykom i wyborcom szansę na wzajemne poznanie i bezpośredni kontakt.

Zaloguj się i czytaj więcej

M. Klupczyński

Najszybciej rozwijające się gminy w latach 2010–2014

W listopadzie mieszkańcy rozliczą czteroletnią pracę lokalnych włodarzy. „Wspólnota” już dziś prezentuje pierwszy ranking, bilansujący dokonania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w mijającej kadencji. Liderom poszczególnych kategorii należą się słowa najwyższego uznania, bo ich pomysły na rozwój gospodarczy i społeczny okazały się strzałem w dziesiątkę.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Kontrakty samorządowe w Zachodniopomorskiem

Pomorze Zachodnie stworzyło nowy instrument, który podobnie jak ZIT ma zachęcić samorządy do współpracy przy realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Tym razem jednak samorządy mają współpracować nie tylko między sobą, ale i z przedsiębiorcami czy NGO, a projekty mają mieć progospodarczy charakter. Nie wszyscy to zrozumieli, więc i nie wszyscy skorzystają.

Zaloguj się i czytaj więcej

EDYTA ŻYŁA

Stawiajmy na różnorodność, nie dosłowność

Rozmowa z Aleksandrą Piotrowską, doktorem psychologii z Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie

Zaloguj się i czytaj więcej

EDYTA ŻYŁA

Od piaskownicy po gry językowe

Producenci proponują coraz bardziej zaawansowane urządzenia, które są nie tylko bezpieczne i trwałe, ale zawierają wiele elementów edukacyjnych. Nauka języka angielskiego, orientacji przestrzennej, łamigłówki logiczne – to wszystko można mieć dziś w parku albo przed blokiem.

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Niedozwolone nakładanie obowiązków sprawozdawczych

W ramach określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg możliwe jest wyłącznie wprowadzenie regulacji dotyczących tego, w jaki sposób i w jakich okolicznościach przyznanie takiej ulgi jest możliwe, a więc postępowania zmierzającego do umorzenia, odroczenia czy rozłożenia na raty należności jednostki samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

DK

Referendum nie zdecyduje o planie zagospodarowania

Uznanie dopuszczalności wniosku referendalnego odnoszącego się do formułowania założeń planistycznych sprzeciwiałoby się obowiązującym przepisom ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które w szczegółowej procedurze gwarantują udział lokalnego społeczeństwa w ściśle określonych formach, wśród których nie wymienia się referendum lokalnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ J. NOWAK

Zawieszenie postępowania w sprawie warunków zabudowy

Został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla obszaru, względem którego istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pomimo tego, że od złożenia wniosku minęło kilkanaście miesięcy, plan nie został uchwalony. Czy w takiej sytuacji organ może wydać decyzję o warunkach zabudowy?

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ J. NOWAK

Właściciel gruntu jako strona w postępowaniu o odrolnienie

Właścicielowi gruntu rolnego zależy na zmianie jego przeznaczenia na cele nierolnicze. Przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędna jednak względem tego gruntu jest zgoda ministra właściwego do spraw rolnictwa. Czy właściciel gruntu jest stroną postępowania prowadzonego przez ministra w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i nieleśne?

Zaloguj się i czytaj więcej

DAMIAN WĄSIK

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH KANDYDATÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

W publikacji prasowej dziennikarz mocno skrytykował program wyborczy. Część z podanych w artykule informacji była nieprawdziwa, wskutek czego budowała negatywny wizerunek kandydata na radnego miasta w oczach wyborców. Czy dziennikarze mają prawo bezkarnie pisać nieprawdziwe bądź niesprawdzone informacje podczas kampanii wyborczej?

Zaloguj się i czytaj więcej

ZBIGNIEW ĆWIKLIŃSKI

Zmiany w zbiórkach publicznych

Gminy nie będą mogły już wydawać zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Wedle nowych przepisów administracja będzie jedynie stanowiła uwierzytelniony słup ogłoszeniowy o prowadzonych zbiórkach, ograniczając formalności do minimum.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Dąmbska

Sekretarz w gminie: bez perspektyw na dyrektora generalnego

Od blisko sześciu lat każda gmina, niezależnie od wielkości i liczby pracowników w jej urzędzie, musi zatrudniać sekretarza. Paroletnie obowiązywanie ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych skłania do oceny nowego usytuowania sekretarza w samorządzie gminnym. Projektodawcy w uzasadnieniu do inicjatywy ustawowej podali trzy powody zmiany poprzedniego stanu rzeczy: potrzebę określenia katalogu zadań i kompetencji sekretarza, konieczność jego działania w każdej jednostce samorządowej oraz wskazanie niezbędnych wymogów kwalifikacyjnych, jakie musi spełniać kandydat na to stanowisko. Jest obecnie zatrudniany na umowę o pracę, a nie wybierany przez radę.

Zaloguj się i czytaj więcej

WALDEMAR WALCZAK

Zasady doboru członków rad nadzorczych spółek komunalnych

Wskazanie (wybór) kandydata, który ma objąć funkcje w organie nadzoru jest arbitralną decyzją organu wykonawczego i nie wymaga żadnego uzasadnienia bądź argumentacji. Wszystkie rozstrzygnięcia są podejmowane jednoosobowo, należą bowiem do wyłącznych kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który podejmuje decyzje w formie wydawanych zarządzeń.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK GOŚLICKI

„NIEODPŁATNE” ŚWIADCZENIA NA RZECZ RADNYCH – BEZ PODATKU?

Powszechnym zjawiskiem jest, że radni przy pełnieniu swojej funkcji korzystają z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, nternetu, kalendarzy, wizytówek, prasy, a niekiedy także z samochodów służbowych Nierzadko uczestniczą także w różnego rodzaju konferencjach, warsztatach, seminariach, szkoleniach lub kursach. Biorąc pod uwagę, że samorządy zapewniają te świadczenia swoim radnym z reguły nieodpłatnie, konieczne jest rozważenie, jakie będą konsekwencje podatkowe takich działań.

Zaloguj się i czytaj więcej

KATARZYNA DUDZIAK

Mechanizm korekty finansowej w projektach unijnych

Kończący się okres programowania 2007–2013 (niektóre projekty mogą być realizowane w ramach tej perspektywy nawet do końca 2015 r.) oznacza, że coraz częściej aktywność instytucji zarządzających koncentruje się w obszarach monitoringu i kontroli projektów, a co za tym idzie – lawinowo rośnie liczba korekt finansowych wymierzanych beneficjentom. W dalszej konsekwencji rośnie również kwota środków podlegających zwrotowi. Pojawia się zatem pytanie – czy rzeczywiście skala nieprawidłowości w projektach realizowanych w naszym kraju jest tak znacząca, czy może raczej to skrajny formalizm i nadgorliwość instytucji zarządzających powoduje taką lawinę korekt finansowych i zwrotów dotacji?

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

CBA uratowało szeryfa z Cedyni

Burmistrz Cedyni podejrzany o przyjęcie 200 tys. euro i 30 tys. zł łapówki! – donosi w lipcu 2013 r. ogólnopolska gazeta. Temat podchwytują rozgłośnie radiowe, telewizje wrzucają informację na pasek na dole ekranu. Po pół roku prokuratura umorzyła postępowanie i wszczęła śledztwo przeciw osobom, które burmistrza pomówiły. Samorządowca ocaliło… CBA, które tym razem rzetelnie sprawdziło wiarygodność wszystkich zeznań.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Centralne planowanie kontra gminy

Hierarchizacja planów zagospodarowania przestrzennego, wprowadzenie podatku katastralnego, oderwanie prawa do zabudowy od prawa własności – to postulaty zgłoszone podczas warszawskiej konferencji o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROMAN NAMYSŁOWSKI

Zmiany w odliczeniach VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt założeń ustawy o podatku od towarów i usług, która zasadniczo zmieni zasady rozliczania VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Zmiany weszłyby w życie 1 stycznia 2015 r.

Zaloguj się i czytaj więcej

Będzie kontynuacja Cyfrowej Szkoły

Polska jest lepiej przygotowana do przyjęcia środków z nowej perspektywy budżetowej, niż w 2007 roku. W unijnym budżecie na projekty cyfrowego rozwoju Polski jest ponad 7 mld zł. Musimy lepiej zorganizować współpracę rządu i samorządu z sektorem teleinformatycznym. Program cyfrowej szkoły będzie rozwijany – to główne wnioski 18. Konferencji „Miasta w Internecie”.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Kto naprawdę rządzi w szkole

Dziesiątki konfliktów wybuchają w całej Polsce między wójtami i burmistrzami a dyrektorami szkół. Związki zawodowe w oświacie dodatkowo je podsycają, a samorządowcy zastanawiają się, czy rola organu prowadzącego ma sprowadzać się wyłącznie do wypłacania pensji i remontowania budynków.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI, DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Premier odwołał dwóch wójtów

Donald Tusk pozbawił stanowisk Andrzeja Szewczykowskiego z Damasławka i Andrzeja Pulita ze Skarbimierza. To pierwszy taki ruch premiera w tej kadencji. Ale obaj samorządowcy zaskarżą rozstrzygnięcie i pozostaną na stanowiskach. Co Donald Tusk chciał zademonstrować, podejmując tę zaskakującą decyzję?

Zaloguj się i czytaj więcej

Lublin wyemituje obligacje przychodowe

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz władze Lublina podpisały umowę emisji obligacji przychodowych. Będzie to pierwsza w Polsce emisja takich obligacji przez samorząd.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Prace społeczne z budżetu gminy

Znowelizowana ustawa umożliwia już organizowanie prac społecznie użytecznych wyłącznie z budżetu gminy, dzięki czemu będą się one mogły odbywać przez cały rok.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane