Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 12/1148 - czerwca 14, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

BUK

Park of Poland pod Mszczonowem?

100 mln euro chce zainwestować spółka Global City Holdings w budowę aquaparku na Mazowszu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bank BGK finansuje modernizację sieci ciepłowniczej w Siedlcach

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach otrzymało od Banku Gospodarstwa Krajowego preferencyjną pożyczkę w wysokości 3,5 mln zł na modernizację sieci ciepłowniczej. Pieniądze na pożyczkę pochodzą z unijnej inicjatywy JESSICA.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Krach samorządowych inwestycji

Resort finansów nie przewiduje zmiany art. 243 ustawy o finansach publicznych i nie planuje nowej ustawy o dochodach JST – zapowiedziała wiceminister Hanna Majszczyk. Poinformowała za to o pracach nad zmianą sposobu naliczania subwencji równoważącej oraz planach urealnienia samorządowych wieloletnich planów finansowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Mazowsze w nowej perspektywie stawia na Regionalne Instrumenty Terytorialne

Regionalne Instrumenty Terytorialne, obok Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, sfinansują inwestycje w mazowieckich subregionach. Nowe narzędzie stworzone przez samorząd wojewódzki ma być elastyczniejsze niż ZIT.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zwrot nadwyżki VAT po zlikwidowanej jednostce

Gmina posiada interes prawny, efektem którego jest uzyskanie przymiotu strony postępowania podatkowego w sprawie o zwrot nadwyżki wykazanego podatku naliczonego, wynikającego z deklaracji złożonej przez jej zlikwidowaną jednostkę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Radni nie mogą obradować wspólnie z radami innych gmin

Radni danej gminy działają jedynie na jej obszarze. Nie mogą więc odbywać wspólnych sesji z radami innych gmin, aby rozwiązywać wspólne problemy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Częste opróżnianie szamba musi być określone w uchwale

Częstotliwość opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości musi być wyraźnie określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Nie wystarczy uzależnienie terminu od instrukcji obsługi szamba.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Warunkowa opinia w sprawie podziału nieruchomości

Został złożony wniosek o podział nieruchomości. Na etapie wydawania postanowienia opiniującego zgodność podziału z planem miejscowym/decyzją o warunkach zabudowy organ zauważył, że podział byłby sprzeczny z warunkami technicznymi obiektu budowlanego oraz dyskusyjny jest podział gruntu do drogi publicznej. Czy mimo to można pozytywnie zaopiniować wniosek? Czy postanowienie opiniujące podział może być warunkowe?

Zaloguj się i czytaj więcej

MICHAŁ KAZEK

Opłata skarbowa za aplikanta

Czy pisemne umocowanie aplikanta przez patrona rodzi obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej?

Zaloguj się i czytaj więcej

BARTOSZ PAWELCZYK , KRZYSZTOF KOZIK

Po co samorządy mają iść do Trybunału Konstytucyjnego

Jakie korzyści dla gmin, powiatów i województw mogą wynikać z wystąpienia przez nich do Trybunału Konstytucyjnego? Co może zyskać jednostka wszczynając postępowanie przed tym organem?

Zaloguj się i czytaj więcej

MARIUSZ BANAŚ, RAFAŁ GROCHOWSKI

Pułapki przy wywłaszczaniu nieruchomości pod drogi

Z reguły założenia urbanistyczne i interes publiczny wymagają, aby planowana droga przebiegała po gruntach należących do podmiotu prywatnego. Problem zaczyna się, gdy inwestycja przeprowadzana jest w obszarze miejskim, np. przez osiedla. Obowiązek wypłaty odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa przez Skarb Państwa lub samorząd są nieuniknionym, a poważnym problemem dla finansów tych podmiotów, czemu nie pomaga nieprecyzyjność przepisów.

Zaloguj się i czytaj więcej

AGATA DĄMBSKA

Ustawa samorządowa na dobry początek

W maju 2014 roku pod obrady Komitetu Rady Ministrów trafił akt prawny, którego realizację zapoczątkował niespełna dwa lata temu były minister administracji i cyfryzacji Michał Boni. To ważny, szeroko konsultowany społecznie projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, co do zasady pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz środowiska samorządowe. Jego główną ideą, jeśli chodzi o działania systemowe, jest umożliwienie powoływania Centrów Usług Wspólnych i wprowadzenie skuteczniejszych zachęt do łączenia gmin. Jak bowiem pisze na swej stronie internetowej MAiC, „kluczem do wzmocnienia potencjału polskich samorządów jest współpraca – z administracją rządową, ale przede wszystkim między samymi samorządami”.

Zaloguj się i czytaj więcej

BOGDAN NAWROCKI

Jaki limit zadłużenia dla JST w nowej perspektywie budżetowej UE?

Jak pokazuje dyskusja dotycząca limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, przepisy obowiązujące od początku 2014 roku, pomimo pewnych zalet, obarczone są wieloma oczywistymi ograniczeniami. Rozpoczęty okres nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej skłania do dyskusji na temat ewentualnych modyfikacji obowiązującej zasady limitowania zadłużenia samorządów w Polsce. Artykuł prezentuje propozycję uproszczenia, a zarazem uelastycznienia zasady limitowania zadłużenia samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Budować dobrze, taniej i szybciej - zapraszam

Rozmowa z Adrianem Furgalskim, członkiem zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

Zaloguj się i czytaj więcej

Lider przetargów

Wyznacznikiem tego, jakie będą kolejne lata w budownictwie są, oczywiście, ogłaszane przetargi. Ich liczba, wartość, rodzaje planowanych inwestycji. Bezapelacyjnym mistrzem w ich wygrywaniu była w 2013 roku firma Skanska S.A.

Zaloguj się i czytaj więcej

Powązkowska – Marki. Szybciej, łatwiej, bezpieczniej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad była tym inwestorem, który w minionym roku ogłosił przetarg na najwyższą kwotę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dobrzeń – żyć normalnie

Do inwestycji o największym znaczeniu dla lokalnej społeczności, zaplanowanych w minionym roku, należy budowa obwodnicy Dobrzenia Wielkiego, która odciąży dzisiejszą drogę wojewódzką 454.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tarnobrzeg – umiejętność pisania wniosków

Kto próbował, ten wie, że skuteczne ubieganie się o unijne dotacje nie jest proste. Są jednak tacy inwestorzy, jak Urząd Miasta Tarnobrzega, którym ta sztuka przychodzi łatwiej niż innym.

Zaloguj się i czytaj więcej

Na południe od Gdańska

Przykładem inwestycji, która otrzymała najwyższe dopłaty z Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w 2013 roku jest Południowa Obwodnica Gdańska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łódź pojedzie koleją

Łódź należy do tych inwestorów, którzy zaplanowali i zapowiedzieli w 2013 roku najwięcej inwestycji drogowo-mostowych. W sumie aż 141, w tym takie projekty, jak budowa linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 14, która ma kosztować około 1,5 miliarda złotych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Lubelskie. Przełamać peryferyjność regionu

Do inwestycji, które zostały wsparte szczególnie wysokimi dotacjami unijnymi należy rozbudowa drogi wojewódzkiej 747 Iłża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łódzkie – bezpieczeństwo i praca

Najwięcej dotacji na inwestycje otrzymały w 2013 roku jednostki samorządowe, a wśród nich – województwo łódzkie.

Zaloguj się i czytaj więcej

MAŁGORZATA JANUCHOWSKA-GROSMAN

Wielkie, drogowe zmiany

Czy Polska będzie się intensywnie w najbliższych latach zmieniać? Czy będzie pięknieć, pokaże nam nowe oblicze? Nie trzeba wróżyć z fusów, by wyrobić sobie opinię na temat nadchodzących zmian. Wystarczy przyjrzeć się ogłaszanym przetargom, zdobytym dotacjom unijnym, posłuchać zapowiedzi przyszłych inwestorów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Samodzielność gminy nie może niszczyć miasta

Skutecznym rozwiązaniem problemu rozlewania się zabudowy jest wspólne, w ramach zespołu miejskiego, planowanie transportu i zagospodarowania przestrzeni – mówi prof. Wojciech Suchorzewski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Debata o Unii w Kołobrzegu

Rozwijanie samorządności oraz budowanie polityki unijnej na gruncie subsydiarności, wzmocnienie europejskiej tożsamości i przekonanie obywateli, że ich głos ma realny wpływ na jej rozwój – takie powinny być filary Unii Europejskiej według panelistów 10. Forum Samorządowego, które odbyło się w Kołobrzegu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nieoczekiwany cios w in-house

Nowa dyrektywa unijna wcale nie obliguje polskiego ustawodawcy do wprowadzenia zamówień in-house w gospodarce odpadami – wynika z ekspertyzy, przygotowanej dla Biura Analiz Sejmowych przez prawników z Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS w Lublinie.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ SŁAWOMIR BUKOWSKI

Najwyższa pora zatrzymać radosną twórczość radnych

Rozmowa z prof. Andrzejem Kraszewskim, szefem zespołu ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, byłym ministrem środowiska i autorem rewolucji śmieciowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Ministerstwo Środowiska wprowadzi algorytm obliczania opłaty śmieciowej

Zespół kierowany przez prof. Andrzeja Kraszewskiego przygotował dla ministra środowiska zestaw rekomendacji, jak zmienić ustawę śmieciową. Jeśli większość z nich znajdzie się w nowelizacji, dla samorządów oznaczać to będzie duże zmiany. To może być wręcz druga rewolucja śmieciowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

JANUSZ KRÓL

Sekretarz tylko na kadencję wójta?

Wniosek legislacyjny: zastępca wójta i sekretarz gminy po zakończeniu kadencji wójta składają rezygnację – takiej treści zapis znalazł się na 29. slajdzie prezentacji Sławomira Brodzińskiego ze Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska. Do końca wystąpienia pozostało już tylko kilka minut i 9 plansz, ale wniosek wywołał tak ostrą dyskusję, że... uniemożliwiła kontynuowanie prezentacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Rowerzyści pozjeżdżają ze ścieżek na ulice

Śluzy, jazda pod prąd i trójkomorowe sygnalizatory. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało zmiany w prawie umożliwiające wprowadzenie ułatwień dla rowerzystów.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Nadregulacja pensji

Delegacja ustawowa pozwalająca w rozporządzeniu określić siatkę płac w JST jest niezgodna z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego – uważa Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje Samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane