Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 11/1147 - maja 31, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Dzień Samorządu Terytorialnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów wspólnie z gminą i miastem Czerwionka-Leszczyny organizuje 6 czerwca VI Dzień Samorządu Terytorialnego w Województwie Śląskim.

Zaloguj się i czytaj więcej

RAFAŁ GROCHOWSKI

Specyfika obligacji przychodowych

Instytucja obligacji przychodowej jako papieru wartościowego o szczególnym charakterze wymaga spełnienia restrykcyjnych warunków. Należy jednak od razu rozwiać wątpliwości – do przeprowadzenia emisji potrzebne są wiedza i doświadczenie.

Zaloguj się i czytaj więcej

FERDYNAND MORSKI

Usuwanie odpadów z terenów niezagospodarowanych i zdegradowanych

Problem składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest coraz większy. Egzekucja kar wymierzanych przedsiębiorcom bywa niemożliwa lub utrudniona. Nawet przyłapanie kogoś na gorącym uczynku nie musi prowadzić do nałożenia na niego sankcji. Śląski Związek Gmin i Powiatów postanowił przygotować propozycje zmian w prawie.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Pomysły na zmianę janosikowego

Blisko 6,5 miliarda złotych zapłaciło woj. mazowieckie od 2004 roku do marca 2014 z tytułu janosikowego. Podkarpacie otrzymało z tego aż 750 mln zł, a woj. lubelskie ponad 660 mln. Dziś, gdy Mazowsze stanęło na krawędzi niewypłacalności, a Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy o janosikowym za sprzeczne z ustawą zasadniczą, pojawia się pytanie o kierunek zmian w prawie. Co zrobić, aby Mazowsze stanęło finansowo na nogi, zaś inne województwa nie straciły na zmniejszeniu wysokości daniny wpłacanej przez ten region?

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

W regionie kujawsko-pomorskim unijna kasa także dla powiatów

Region przeznaczy 2 miliardy złotych na realizację polityki terytorialnej. Oprócz poziomu wojewódzkiego i subregionalnego, jako jedyny w Polsce wyda część pieniędzy na poziomie powiatowym – ten pomysł spotkał się już w zeszłym roku z dużym zainteresowaniem Komisji Europejskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Egzamin na taksówkarza

Nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla osób ubiegających się o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką bez uprzedniego powołania komisji.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOminik Krzysztofowicz

Obsługa komunikacyjna poza decyzją środowiskową

Obowiązek dotyczący uzgodnienia z zarządcą drogi obsługi komunikacyjnej i możliwości włączenia do dróg publicznych ruchu drogowego związanego z planowanym przedsięwzięciem ma na celu zachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Oznacza to, że obowiązek ten jest ewidentnie sprzeczny z istotą decyzji środowiskowej, która ma na celu zachowanie zasad ochrony środowiska.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROBERT SEWERYN

Oświadczenie majątkowe w samorządzie na koniec i początek kadencji.

Jakie różnice są przy składaniu oświadczeń majątkowych przez radnych i wójtów (burmistrzów, prezydentów) na koniec kadencji i na jej początek w porównaniu z tymi składanymi co roku na 31 grudnia? Na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę?

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Zmiany w projekcie planu miejscowego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został pierwszy raz wyłożony do publicznego wglądu i poddany konsultacjom społecznym, a następnie trafił do wójta. Organ wykonawczy gminy stwierdził, że należy doprecyzować pewne zawarte w projekcie planu miejscowego zapisy. Czy na tym etapie wójt może z własnej inicjatywy wprowadzić kolejne zmiany (które nie wynikają ze złożonych przez społeczeństwo uwag) w projekcie planu miejscowego i ponownie wyłożyć zmieniony projekt tego planu do publicznego wglądu?

Zaloguj się i czytaj więcej

TADEUSZ KOŁACZ

Przetarg na dowóz dzieci do przedszkoli i szkół

Wątpliwości dotyczą przetargu nieograniczonego realizowanego w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych na dowóz dzieci do punktu przedszkolnego. Przetarg ogłaszano kilka razy i ani razu nie dawał rozstrzygnięcia. Na ostatni wpłynęły dwie ważne oferty (znacząco różniące się ceną), z czego jedna (tańsza), po opinii komisji przetargowej, została wybrana. Oferent, który nie wygrał, nie skorzystał ze złożenia protestu do prezesa UZP. Po podpisaniu umowy z oferentem, który wygrał, przegrany złożył skargę na działania wójta do rady gminy. Komisja rewizyjna potwierdza uchybienia w postępowaniu gminy i wójta jako zamawiającego. Co tak naprawdę było źródłem konfliktu?

Zaloguj się i czytaj więcej

MARIUSZ FILIPEK

Wyższy próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Dzięki nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający będą mogli elastyczniej dopasować się do realiów rynku, a mali i średni przedsiębiorcy uzyskać dostęp do realizacji niewielkich usług, dostaw i robót budowlanych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Gazeta gminna bez ogłoszeń

Cel wydawania gazety gminnej ma decydować o takim jej charakterze, który będzie odmienny od charakteru gazet lokalnych. Przede wszystkim ma ona informować mieszkańca o działaniach i zamierzeniach gminy i jej jednostek organizacyjnych (w tym gminnych osób prawnych) i np. ważnych wydarzeniach na terenie gminy. Powinien więc to być bardziej biuletyn informacyjny niż czasopismo czy dziennik.

Zaloguj się i czytaj więcej

ŁUKASZ MALCZEWSKI

Gminy na potęgę podejmują starania, aby odzyskać VAT

Dla wielu samorządów podatek VAT stał się głównym tematem zainteresowania przy planowaniu i realizowaniu inwestycji. Kiedyś zwrot VAT był dla samorządów, szczególnie gmin, nieosiągalnym i trudnym do zastosowania mechanizmem, ale w ostatnich latach sytuacja ta uległa zmianie i dzisiaj wiele z nich skutecznie podejmuje próby odzyskania VAT-u.

Zaloguj się i czytaj więcej

MAGDALENA GURDEK

Zaangażowanie pracowników w kampanię

Czy jest to dopuszczalne, aby grupa pracowników samorządowych, zatrudnionych w urzędzie lub starostwie, którego kierownik będzie ponownie ubiegał się o wybór na to stanowisko, brała czynny udział w działaniach podejmowanych w ramach prowadzonej kampanii?

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Kazior, Olga Gałek

Współpraca samorządów: luksus czy konieczność?

U podstaw każdej współpracy powinna leżeć konkretna potrzeba, a jej celem muszą być korzyści wszystkich stron – wynik nie do osiągnięcia w pojedynkę. Efekty współpracy świetnie widać w gminie Bałtów, która w ciągu kilku lat z najbiedniejszego miejsca w woj. świętokrzyskim stała się centrum turystycznym z bezrobociem poniżej 2 proc.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Stegna: wędkarski raj nie tylko dla plażowiczów

Dzięki atrakcyjnemu położeniu, wyjątkowemu mikroklimatowi i wspaniałym krajobrazom, gmina zamienia się latem w licznie odwiedzany ośrodek wypoczynkowy. Morze, bogate w bursztyn plaże i pasmo wydm porośniętych borami sosnowymi, to bez wątpienia wielki potencjał tej niewielkiej gminy, ale nie tylko.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sianów: na szlaku z hobbitami

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławatycze: brodacze i kajaki

Zaloguj się i czytaj więcej

Płock – spacer ciuchcią nad Wisłą

Najstarsze miasto na Mazowszu i jedno z najstarszych miast Polski. Malowniczo położone na wiślanej skarpie swoją historią sięga aż X wieku. Stąd też Płock może pochwalić się mnóstwem zabytkowych obiektów, które łącznie z położeniem miasta pośród pięknych lasów i licznych jezior tworzą ogromny, coraz częściej doceniany przez gości potencjał turystyczny gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ze względu na bogatą historię Płock leży na trasach wielu szlaków tematycznych: Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, Szlaku Mazowsze Chopina, Szlaku Książąt Mazowieckich i Szlaku Skarbiec Mazowiecki. Do ciekawszych szlaków tematycznych koniecz

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowy Tomyśl: wiklinowa gmina

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowy Targ: gmina dobrego smaku

Zaloguj się i czytaj więcej

Łagów: naturalna perła ziemi lubuskiej

Zaloguj się i czytaj więcej

Janów: złotopotocki raj

W literaturze ziemia janowska bywa nazywana perłą Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Nie ma w tym przesady, bo jej walory przyrodnicze i kulturowe są naprawdę wyjątkowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kołobrzeg: może więcej niż morze

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzywiń: podróż drezyną z Panem Tadeuszem

Zaloguj się i czytaj więcej

Góra Kalwaria: sanktuarium Mazowsza

Liczba obiektów sakralnych z bogatą historią zapiera dech w piersiach. Ale Góra Kalwaria oferuje turystom więcej: od szlaków pieszych i rowerowych po spływy kajakowe i turnieje rycerskie. Idealna propozycja nie tylko na weekend.

Zaloguj się i czytaj więcej

Czaplinek: perła Pojezierza Drawskiego

Zaloguj się i czytaj więcej

Czerwonak: zielone płuca Poznania

Zaloguj się i czytaj więcej

Bydgoszcz: potencjał płynie przez miasto

Woda to największy potencjał turystyczny Bydgoszczy. Z roku na rok miasto jest odkrywane przez coraz większą liczbę turystów zainteresowanych nie tylko rekreacją wodną.

Zaloguj się i czytaj więcej

BARBARA KAZIOR, KRZYSZTOF FLORYS

Patent na sukces w turystyce

Gminy pochwaliły się dobrymi praktykami w zakresie promocji turystycznej. Kapituła konkursu „Gmina Przyjazna Turystom” wybrała 15 gmin, które powalczą o certyfikaty „Wspólnoty” oraz nagrodę główną: turystyczną aplikację mobilną.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ulice handlowe są coraz bardziej modne

Polscy konsumenci są coraz bardziej skłonni do zakupów przy ulicach handlowych. To wielka szansa dla miast – wynika z najnowszych badań firmy doradczej CBRE.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Szesnaście stanowisk Związku Powiatów

Starostowie domagają się władztwa podatkowego oraz nadania trwałego charakteru środkom na rozbudowę i remonty sieci dróg. Chcą też więcej pieniędzy na pieczę zastępczą i zadania z zakresu geodezji. Takie postulaty zgłosili podczas XVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Poznaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

RPO ma ratować gminy wiejskie

Wobec niedostatków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą dla samorządów mają być pieniądze z polityki spójności. Nawet 50 proc. środków z regionalnych programów może trafić do gmin wiejskich – zapewniają przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Zielona Góra połyka gminę

Żywiołowa dyskusja, podjazdowe wojny, oskarżenia o nielegalne podrzucanie ulotek i próbę siłowej aneksji gminy niczym Krymu przez Rosję, wreszcie referendum i... nieco ponad pięćset głosów przewagi przesądza o przyszłości Zielonej Góry. Miasto wchłonie obwarzankową gminę. – To wielki krok do budowy metropolii – triumfuje prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. I pierwsze w Polsce zgodne połączenie gmin.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dziesięć przykazań samorządowca

Zaloguj się i czytaj więcej

Prezydent: coraz lepszy klimat dla rodziny

Białystok, gmina Sępólno Krajeńskie, Grodzisk Mazowiecki oraz Gdynia to laureaci prezydenckiego konkursu dla samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny”.

Zaloguj się i czytaj więcej

dbk

Prawnicy z samorządów potrzebują miejsca do spotkań

Pierwsze Warszawskie Seminarium Prawnicze, które odbyło się 22 maja w Pałacu Kultury i Nauki pokazało, jak bardzo formuła zaproponowanych przez nas spotkań jest potrzebna radcom prawnym z urzędów i kancelarii obsługujących samorządy.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Rewolucyjne zmiany w prawie wodnym

Nowe zadania dla samorządów i nowe pieniądze, ale pochodzące z opłat wnoszonych przez mieszkańców – takie są założenia reformy prawa wodnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Nadchodzi nowa rewolucja śmieciowa

Stworzenie algorytmu obliczania opłaty śmieciowej, rozdzielenie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów – Ministerstwo Środowiska przedstawiło swoje propozycje nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje Samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane