Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 7/1143 - kwietnia 5, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rudzka administracja tanieje

Ponad 42 zł mniej, niż dwa lata temu, kosztuje utrzymanie rudzkiej administracji publicznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zmniejszono rachunki za energię elektryczną i cieplną, zmieniono operatora usług telefonicznych. Najnowszym pomysłem są zakupy na platformie handlowo-aukcyjnej

Zaloguj się i czytaj więcej

DR INŻ. SŁAWOMIR ZALEWSKI

Światło pojawia się… i znika

Ledy jak źródła światła w oświetleniu ulicznym nie zawsze oznaczają oszczędność i skuteczność obiecywaną przez producentów. Ale są sposoby na wykorzystanie ich szczególnych możliwości. Jednym z nich jest oświetlenie współbieżne, czyli lampy, które świecą tylko, gdy są potrzebne, gdy zbliża się pieszy lub nadjeżdża samochód.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Samorządy uczą się jak żyć, gdyż środki z Unii się skończą

Samorządy i rząd określają przedsięwzięcia priorytetowe dla poszczególnych regionów. Gwarancją ich realizacji będą kontrakty terytorialne – umowy, które mają nauczyć samorządy i rząd radzenia sobie po 2020 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dotacja na ucznia

Określenie wysokości miesięcznej kwoty dotacji na jednego ucznia stanowi stricte techniczną czynność księgowo-rachunkową i nie należy do żadnej formy działania administracji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

DK

Przekazywanie zadań własnych

Nie ma żadnych przeszkód, aby rada gminy przekazała istniejącej spółce zadanie własne w postaci utrzymania porządku i czystości na terenie gminy – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ J. NOWAK

Odpracowanie zaległości czynszowych

Ze względu na problem samorządów z płynnym uiszczaniem przez najemców mieszkań komunalnych czynszu wiele z nich decyduje się na odpracowywanie zaległości czynszowych przez lokatorów mieszkań komunalnych. Jakie są zasady korzystania z tego instrumentu?

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Różańska-Filipczak

Odpowiedzialność karna w deklaracji podatkowej

Czy gmina w formularzach deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny jest uprawniona do odbierania oświadczeń od podatników pod rygorem odpowiedzialności karnej, przewidzianej w art. 233 kodeksu karnego?

Zaloguj się i czytaj więcej

RAFAŁ SIEMIENIEC ,GRZEGORZ WITCZAK

Legalizacja samowoli budowlanej

Wzniesienie obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę nie zawsze musi kończyć się jego rozbiórką. Samowolę można zalegalizować po spełnieniu wymagań: zgodności obiektu budowlanego z przepisami prawa oraz dopełnienia warunków formalnych obowiązujących w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. Projekt nowego kodeksu urbanistyczno-budowlanego wprowadza dodatkowe ułatwienia i możliwość łatwiejszej legalizacji samowoli budowlanej.

Zaloguj się i czytaj więcej

AGATA DĄMBSKA

Samodzielne i scalone wewnętrznie JST

Wspólnota samorządowa to skomplikowany byt. Ustawy nie traktują jednak konsekwentnie jednostki samorządu terytorialnego jako spójnego podmiotu. Co powinno więc w przepisach ulec zmianie, żeby to zmienić?

Zaloguj się i czytaj więcej

PIOTR SZCZECIŃSKI

Zwrotny leasing operacyjny okiem praktyka

W ostatnich miesiącach dostrzec można coraz większe zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego transakcją zwrotnego leasingu operacyjnego. Jej przeprowadzenie wymaga odpowiedniego przygotowania i zaplanowania transakcji, które powinno obejmować zarówno aspekty finansowe, jak również zagadnienia natury prawnej i podatkowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

DAMIAN WĄSIK

Doręczanie e-dokumentów po zmianach

Ustawa z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 183), w związku z koniecznością skutecznego doręczania stronom tzw. e-dokumentów, wprowadza dość istotne zmiany w tym zakresie, zarówno w odniesieniu do postępowania administracyjnego, jak i postępowania przed sądami administracyjnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Mniej eksperymentów, więcej stabilności

Prawo dotyczące finansowania oświaty i dotowania podmiotów niepublicznych zmienia się zbyt często i jest niejasne. Ze względu na coraz większą rolę niepublicznych szkół w naszym systemie potrzebne jest doprecyzowanie przepisów, aby zapowiadane kolejne nowelizacje nie wprowadziły jeszcze większego chaosu.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Stężyca stawia na zespoły szkół

Sporo godzin ponadwymiarowych, dodatki motywacyjne, a dla najlepszych nauczycieli nagrody. To zachęca pedagogów do wzmożonej pracy i obniża koszty. Sposobem na oszczędności jest też łączenie szkół i przedszkoli w zespoły.

Zaloguj się i czytaj więcej

AGNIESZKA MIODUSZEWSKA-KORNIŁOW

Rabka-Zdrój: nie tylko ekonomia

Racjonalna sieć szkół oznacza brak konieczności dowożenia uczniów, a tworzenie zespołów szkół obniżyło koszty. O sukcesie zdecydował też bogaty program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

AGNIESZKA MIODUSZEWSKA-KORNIŁOW

Jarocin: troska o szkoły niepubliczne

Miasto znane głównie z punk-rockowego festiwalu, to przykład gminy, gdzie system edukacji funkcjonuje w niestandardowy sposób. Na 29 szkół aż 15 jest niepublicznych. Gminę wyróżnia też to, że mocno postawiła na edukację cyfrową.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Niezależność dyrektorów w Krośnie

Dyrektor szkoły w Krośnie odpowiada zarówno za nadzór pedagogiczny, jak i organizację pracy jednostki, rekrutację pracowników, opracowywanie regulaminów wewnętrznych. Środki otrzymuje na podstawie bonu oświatowego, a pieniądze na administrację i obsługę oraz na wydatki rzeczowe są sparametryzowane i dodane do algorytmu podziału subwencji wewnątrz miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

AGNIESZKA MIODUSZEWSKA-KORNIŁOW

Rzeszów nie likwiduje szkół

Stolica Podkarpacia to na naszej mapie samorządowej ewenement. Wydaje się, że sukcesy odnosi na każdej płaszczyźnie. W oświacie nie tylko ma niezwykle wysoki wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej, który jest uznawany za najlepsze kryterium oceny jakości szkół, ale też jako jedyne z miast wojewódzkich Rzeszów w poprzednich latach nie dopłacał do subwencji.

Zaloguj się i czytaj więcej

PAWEŁ SWIANIEWICZ, JULITA ŁUKOMSKA

Oświata w finansach samorządów gminnych

Największym zwycięzcą rankingu oświatowego jest południowo-wschodni region Polski. To tam są najlepsze wyniki egzaminów, najwyższe wartości Edukacyjnej Wartości Dodanej i najlepsze wskaźniki efektywności wydatków finansowych w stosunku do jakości edukacji. Okazuje się, że drogo nie zawsze oznacza dobrze. Publikujemy wyniki rankingu gmin i obszerne fragmenty raportu prof. Pawła Swianiewicza na temat oświaty samorządowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Radni: społecznicy czy urzędnicy?

Radni jako głos mieszkańców czy zawodowi stratedzy zarządzania? Takie pytanie stawiane jest od wielu lat. Mimo że ustrój samorządowy nie jest idealny, sami zainteresowani nie chcą większych zmian. Rola radnych-społeczników pasuje również wielu burmistrzom i prezydentom.

Zaloguj się i czytaj więcej

MAGDALENA GURDEK

Gdzie są granice sponsoringu?

Wójt Przerośli działał w interesie gminy podpisując umowy darowizny z inwestorami. Intencje miał szlachetne. Ale niewykluczone, że nieświadomie złamał kilka przepisów, czego dowodzi dotychczasowa linia orzecznicza sądów administracyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

CBA atakuje kolejnego wójta, tym razem za sponsoring

Wójt Przerośli przekroczył granice dopuszczalnego sponsoringu, podpisując umowy darowizny z firmami stawiającymi farmy wiatrowe! – uważa CBA. Gmina zyskała pieniądze na budowę dróg, a ja nie wziąłem do kieszeni ani złotówki – odpowiada wójt. Niecodzienny spór prawny, jaki toczy się właśnie na Suwalszczyźnie, dotyczy wrażliwego styku samorządu z biznesem. Jego wynik pomoże wyznaczyć wszystkim samorządowcom granicę dopuszczalnych zobowiązań podejmowanych wobec prywatnych podmiotów.

Zaloguj się i czytaj więcej

ZDZISŁAW MAJEWSKI

XXV Zgromadzenie Ogólne ZMP

Prawie 200 samorządowców Związku Miast Polskich spotkało się 13 i 14 marca w Zabrzu. Przyjęli sprawozdanie z działalności oraz realizacji budżetu za rok 2013. Ustalili priorytety oraz program na ten rok.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Sejm naprawi ustawę śmieciową

Egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmą się urzędy skarbowe. A punkty selektywne zbiórki odpadów będą miały obowiązek przyjmowania odpadów zielonych i popiołu z palenisk. „Mały” projekt nowelizacji ustawy śmieciowej jest już w Sejmie, kolejna nowela, kompleksowa, spodziewana jest po wakacjach.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

OPOS: Konwenty delegatów nie sprawdzą się

Regionalne izby obrachunkowe udzielając absolutorium, powinny się kierować kryteriami ustawowymi, konwenty wojewódzkie nie zadziałają, a przewidywaną dla nich rolę powinny przejąć regionalne organizacje samorządowe. Nie do przyjęcia są referenda tematyczne bez progu frekwencji – to najważniejsze uwagi Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych do prezydenckiego projektu reformy samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Pieniądze dla miast na poprawę powietrza

Do wzięcia jest blisko 280 mln zł na poprawę jakości powietrza. Ruszył drugi nabór wniosków do rządowego programu KAWKA.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Lubuskie gminy idą do Trybunału

Trybunał Konstytucyjny zbada, czy przepisy ustawowe, realizując konstytucyjną zasadę adekwatności, w wystarczający sposób chronią samorządy przed nakładaniem nowych zadań bez odpowiednich środków. Wniosek złożyły gminy należące do Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Woj. Lubuskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane