Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 5/1141 - marca 8, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

BUK

Pocałuj i jedź we Wrocławiu

Miejsca postojowe dla aut, na których można się zatrzymać do pięciu minut, uruchamia Wrocław. Generalnie chodzi o to, aby móc kogoś podwieźć (na przykład na dworzec), pożegnać się z nim i odjechać, nie blokując miejsca.

Zaloguj się i czytaj więcej

EDYTA ŻYŁA

Karuzela z nazwiskami powoli zaczyna się kręcić

Debaty, konferencje, publikacje – Polska lokalna znów zaczyna tętnić wyborczym życiem. Partie ujawniają kandydatów na prezydentów miast, a urzędujący włodarze szykują się do walki o reelekcję. Oto najciekawsze pojedynki, do jakich dojdzie jesienią.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Częste koszenie niszczy trawnik

Za często, za wcześnie, w okresach suszy, zaraz po deszczu, za nisko – to najczęstsze błędy przy koszeniu miejskich trawników. Publikujemy apel Związku Ochrony Zieleni o rozsądne postępowanie przy pielęgnacji miejskiej zieleni.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Kopytowski

Zasady pozimowej pielęgnacji

Właśnie ruszają prace ogrodnicze. Na początek należy dopilnować, aby pozimowe zamiatanie dróg i chodników z soli i piasku nie odbyło się kosztem zieleni. Prezentujemy podstawowe zasady przedwiosennej pielęgnacji miejskiej roślinności.

Zaloguj się i czytaj więcej

DARIUSZ WOŹNIAK

Trzynaście dobrych sposobów na remonty dróg powiatowych

Partnerstwo publiczno-publiczne, środki przewidziane na ochronę środowiska, pieniądze z nadleśnictw, fundusze unijne, a nawet prywatne. To tylko niektóre nowatorskie sposoby na finansowanie remontów, przebudowy i budowy dróg powiatowych. Zachęcamy do lektury pierwszej części artykułu, którego kanwą są doświadczenia powiatu świeckiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ ZABELSKI

Jak wydzierżawić szpital?

Dzierżawa operatorska to zdaniem wielu ekspertów rozsądne rozwiązanie dla publicznej ochrony zdrowia. Pozwala utrzymać standard leczenia i powstrzymać narastanie długów placówki. Rozwiązanie jest jednak niekorzystnie postrzegane społecznie i wymaga zorganizowania szerokiej debaty z udziałem ekspertów i mieszkańców.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Miliard złotych na pomorski ZIT

Z południa Polski przenosimy się nad morze z naszym cyklem artykułów poświęconych dobrych praktykom przy pozyskiwaniu funduszy unijnych. To tu, jako ostatnia metropolia w kraju, Obszar Metropolitalny Trójmiasta utworzył związek ZIT.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Godziny otwarcia aptek

Przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne nie upoważniają rady do regulowania w uchwale podjętej na jej podstawie kwestii innych, niż określenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Rada nie może m.in. doprecyzować obowiązków kierowników czy właścicieli aptek.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Brak opłaty za nadzory

Rada gminy nie ma uprawnień do nakładania na mieszkańców wspólnoty samorządowej, w drodze aktu prawnego, opłat za wszelkie nadzory związane z realizacją uzbrojenia podziemnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

15 metrów to za mało

Ustalenie w uchwale minimalnej odległości punktów sprzedaży i podawania alkoholu od szkoły w wysokości minimum 15 metrów pozwala stwierdzić, że alkohol może być sprzedawany po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko okien szkoły czy przedszkola – uznał WSA w Lublinie.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Radni to nie to samo co rada

Zgromadzenie związku gminnego nie ma prawa ustalać diet członkom zgromadzenia i zarządu na zasadach, na jakich diety otrzymują radni. Mimo że związek może stosować przepisy odnoszące się do rady gminy, to nie ma takiego prawa w przypadku przepisów dotyczących samych radnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ J. NOWAK

Wyznaczanie w studium i planie terenów mieszkaniowych

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego został przeznaczony teren pod zabudowę mieszkaniową. Przeznaczenie to objęło również działki, które nie mają dostępu do drogi publicznej: ani bezpośredniego, ani przez drogę wewnętrzną czy też służebność. Właściciele tych działek żądają od gminy, aby im ten dostęp zapewniła, wskazując, że skoro określiła takie przeznaczenie, to jest za to odpowiedzialna. Czy gmina ma taki obowiązek?

Zaloguj się i czytaj więcej

MARIUSZ FILIPEK

Dwa akty własności ziemi

W jaki sposób usunąć nieprawidłowość powstałą na skutek wydania na tę samą nieruchomość dwóch aktów własności ziemi stwierdzających jej nabycie przez dwóch różnych „właścicieli”?

Zaloguj się i czytaj więcej

TOMASZ GĄSIOR

Zmiana miejsca zamieszkania radnego w obrębie gminy

Na ostatniej sesji okazało się, że jeden z radnych zmienił miejsce zamieszkania i mieszka obecnie poza okręgiem wyborczym, z którego był wybrany. Obecne i poprzednie miejsce za-mieszkania radnego leży na terenie gminy. Czy ten radny nie powinien stracić mandatu?

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR DUDZIAK

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

W praktyce samorządowej pojawiają się zachowania (sytuacje), w których rodzą się podejrzenia, że wyczerpują one znamiona czynów przestępnych. Najczęstszym źródłem podejrzeń dotyczących czynów karalnych są ustalenia poczynione podczas kontroli przeprowadzanych przez komisje rady gminny, a zwłaszcza przez komisję rewizyjną. Uznając, że zebrany materiał winien być poddany pod ocenę organów ścigania, radni stają przed dylematem – kto winien sformułować zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – indywidualnie któryś z radnych, komisja rewizyjna, rada, a może jej przewodniczący?

Zaloguj się i czytaj więcej

JĘDRZEJ BUJNY

Bezkarna wycinka?

Komu można wymierzyć karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz w jakich okolicznościach może się to stać? Jak określić przesłanki, którymi winien kierować się organ prowadząc postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnoprawnej kary pieniężnej?

Zaloguj się i czytaj więcej

MACIEJ KIEŁBUS

Reprezentacja JST przed sądem

Sposób reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach sądowoadministracyjnych od wielu lat budzi uzasadnione wątpliwości w doktrynie oraz orzecznictwie. Gminy, powiaty czy województwa mogą w postępowaniach sądowoadministracyjnych występować zarówno w charakterze skarżących (np. wnosząc skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze, indywidualne interpretacje podatkowe związane m.in. z próbami odzyskiwaniu podatku VAT, decyzje administracyjne innych organów), jak i organów, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (np. w przypadku skarg na uchwałę rady gminy).

Zaloguj się i czytaj więcej

BARBARA RÓŻAŃSKA-FILIPCZAK

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

W ramach zaleceń pokontrolnych regionalnej izby obrachunkowej samorządy dostają m.in. zalecenia dotyczące wydania decyzji ustalających trwały zarząd nieruchomościami, którymi władają np. zespoły szkół. Od czego powinno się zacząć procedurę przekazania i jakie poszczególne etapy procedury wykonać?

Zaloguj się i czytaj więcej

JACEK MURZYDŁO

NOWELIZACJA USTAWY O INFORMATYZACJI I KPA

Od maja 2014 r. zacznie obowiązywać nowelizacja k.p.a. i ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Warto już teraz zapoznać się ze zmianami, które przygotował ustawodawca.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Jakim prawem prokuratura oskarżyła niewinnego samorządowca?

Ponad trzy lata wójt gminy Sokoły, oskarżany o ustawienie przetargu, walczył o odzyskanie dobrego imienia. Policja i prokuratura wiele zrobiły, aby skazano popularnego samorządowca. Sąd odrzucił jednak wszystkie dowody, a apelacja wniesiona przez prokuraturę została wręcz zmiażdżona. Pani prokurator prowadząca tę zadziwiającą sprawę nie poniosła żadnych konsekwencji tego, że na ławie oskarżonych posadziła niewinnego człowieka.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Pożegnanie burmistrza Zdzieszowic

Kontrowersyjny polityk zaangażowany w kampanię o wprowadzenie gospodarczej autonomii Śląska, popularny samorządowiec, 70-letni Dieter Przewdzing, został zamordowany. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło ponad tysiąc osób.

Zaloguj się i czytaj więcej

AGNIESZKA MIODUSZEWSKA-KORNIŁOW

Samorządy są pełne obaw o rekrutację do przedszkoli

Czy systemem rekrutacji należy też objąć 5- i 6-latków? Czy należy dać im pierwszeństwo w przyjęciu do placówki położonej najbliżej miejsca zamieszkania? A co z 6-latkami, których rodzice po kilku miesiącach postanowią cofnąć z pierwszej klasy w szkole do przedszkola? Nowe zasady budzą wiele kontrowersji.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Jest miejsce na lokalne lotniska

Europejski przesyt nie jest uzasadnieniem dla wstrzymywania inwestycji w Polsce – uważa Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, w rozmowie ze „Wspólnotą”.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Wstrzymany odlot z Gdyni

Otwarcie niemal gotowego lotniska Gdynia-Kosakowo odwołane. Miasto może stracić zainwestowane pieniądze, ludzie pracę, a gotowe terminale cywilne będą stały opuszczone i niszczały. Decyzja Komisji Europejskiej, która nakazała spółce zarządzającej lotniskiem zwrot pomocy publicznej, jest nie tylko zaskakująca, ale i nieracjonalna. Obnaża też słabość polskiego rządu, który nie potrafi zadbać o swoje interesy.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Debata czterech prezydentów

Młody Rzeszów, pracowity Poznań, otwarta Warszawa i gospodarna Nowa Sól – tak przedstawili miasta ich prezydenci podczas debaty zorganizowanej w Warszawie przez Forum Od-nowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁA

Trzaskowski: e-usługi są zbyt skomplikowane

Poprawa jakości usług administracji dla obywateli, a także programy wspierające cyfryzację kraju – to priorytety Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na ten rok przedstawione przez Rafała Trzaskowskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Broniarz miał rację

Gmina Hanna jest jedynym beneficjentem zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji, wprowadzających minimalny wskaźnik Di dla gmin. Stało się to, przed czym ostrzegał szef ZNP Sławomir Broniarz.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Ciągoty spółek do monopolu

Ponad 600 tys. zł kar nałożył w zeszłym roku UOKiK na przedsiębiorstwa komunalne funkcjonujące na rynku wodno-kanalizacyjnym. Główne zarzuty? Na przykład wyłączanie finansowej odpowiedzialności spółki za przerwy w dostawach i gorszą jakość wody.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane