Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 15/1125 - lipca 20, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Przedszkolna złotówka wzburzyła samorządy

Bronisław Komorowski powinien skierować ustawę przedszkolna do Trybunału Konstytucyjnego uważają samorządowcy. Ich zdaniem zaburza ona podział na zadania zlecone i własne, a wciąż projektowane rozporządzenie w sprawie podziału i rozliczenia środków z dotacji uniemożliwia jednoznaczne określenie czy i komu nowe rozwiązanie opłaci się finansowo.

Zaloguj się i czytaj więcej

WSPÓLNOTA

Cyfrowy impet potrzebny od zaraz

Najbliższe pół roku będzie kluczowe dla wytyczenia kierunku cyfrowego rozwoju Polski. Powinniśmy jak najszybciej wypracować nowe cele i projekty, jakie wpiszemy w programy na lata 2014–2020.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zbigniew Ćwiekliński

Przewodniczący rady pójdzie do sądu

Przewodniczącemu rady gminy lub powiatu przybędzie dodatkowe zadanie – reprezentacja rady przez sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących uchwał wydawanych przez radę. W Sejmie trwają prace nad odpowiednią zmianą przepisów w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Stalmach

Partnerstwo w Dolinie Zielawy

Projekt Dolina Zielawy, czyli partnerstwo pięciu gmin z woj. lubelskiego, został laureatem pierwszej edycji Nagrody Obywatelskiej, przyznawanej przez Prezydenta RP. Nagrodzona została współpraca wójtów skutecznie wprowadzających w życie zasadę, że większy może więcej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gabriela Lisius

Jak usprawnić administrację geodezyjną i kartograficzną

Większość powiatów woj. pomorskiego podpisała wyjątkowe w skali kraju porozumienie, powołujące do życia program „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” (SAGiK). Samorządy zyskały możliwość wspólnego rozwiązywania problemów, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz wypracowywania nowych, efektywnych rozwiązań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Świaniewicz

TAni samorząd - RANKING

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Andrzej Gniadkowski

Tniemy koszty zachowując standard - RANKING

Rozmowa z Markiem Woźniakiem, marszałkiem województwa wielkopolskiego, wiceprzewodniczącym Komitetu Regionów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Andrzej Gniadkowski

Pensje urzędników są często niesprawiedliwie niskie - RANKING

Rozmowa z Eugeniuszem Gołembiewskim, burmistrzem miasta Kowal, członkiem zespołu ds. finansów KWRiST

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Goślicki, Paweł Kazimierczak

Jednostki budżetowe gminy nie są podatnikami VAT

Wydając 24 czerwca br. uchwałę w poszerzonym siedmioosobowym składzie (I FPS 1/13), Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował powszechną dotąd praktykę odrębnej rejestracji jednostek budżetowych gminy dla celów podatku od towarów i usług. Dla znacznej większości gmin oznacza to rewolucję w bieżących rozliczeniach VAT i – przynajmniej teoretycznie – potencjalne korekty uprzednio złożonych deklaracji za okres nieprzedawniony, z trudnymi do określenia skutkami finansowymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Dziurdzia

Fundusz Sołecki w liczbach

Z przeprowadzonej analizy dotyczącej funkcjonowania funduszu sołeckiego wynika, iż zmiany wprowadzone od 2009 roku mają pozytywny wpływ na aktywizację społeczności lokalnych w zakresie wydatkowania środków funduszu. Zwiększa się liczba jednostek, które tworzą fundusz sołecki jak również wielkość środków przekazywanych na ten cel zarówno z budżetów gmin, jak i budżetu państwa. Wprowadzone rozwiązania pozwalają mieszkańcom w większym stopniu decydować o kierunkach wydatkowania środków publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Pichet

Promocja samorządu poprzez sport

W poprzednim opracowaniu (Wspólnota nr…) rozstrzygaliśmy problemy związane z rozliczeniem zadania publicznego. Jak wcześniej napisałem, finansowanie sportu może odbywać się na wiele sposobów. Jednym z nich jest promocja gminy poprzez sport. Z literalnego tłumaczenia promocja jest jednym z narzędzi oddziaływania na rynek. Do kompletu potrzeba jeszcze produktu i dystrybucji. Wszystko razem składa się na sposób, w jaki oddziałujemy na otoczenie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szymon Batkowski

Wątpliwości w sprawie referendum w sprawie podziału gminy

Czy rada gminy może odrzucić wniosek mieszkańców o podział gminy w przypadku gdy spełnia on wymogi formalne?

Zaloguj się i czytaj więcej

Wykluczenie z powodu złożenia nieprawdziwych informacji

Jak interpretować przesłankę dotyczącą wykluczenia wykonawcy z powodu złożenia nieprawdziwych informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Dzierżawienie gruntów rolnych przez radnego

Radny nie może dzierżawić gruntów rolnych położonych na terenie powiatu, w którym posiada mandat. Zdaniem WSA w Krakowie dzierżawienie wystarczy, by przyjąć, że radny prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia powiatu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Reklamy na przystankach

Zakaz umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy wynika bezpośrednio z ustawy Kodeks wykroczeń. W związku z tym niedopuszczalne jest powtarzanie tego zakazu w akcie prawa miejscowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Pichet

Kolejne problemy z interpretacją zapisów ustawy śmieciowej

Czy zaległości w uiszczaniu opłaty śmieciowej można przekazać do urzędu skarbowego nie angażując w egzekucję własnych zasobów w gminie? Jak naliczyć opłatę, gdy mieszkaniec zmieni deklarację w ostatnim dniu miesiąca? W ramach usług doradczych eksperci Municipium SA pomagają małym gminom realizować zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej KIełbus

Kłopotliwe dopłaty do śmieci

Wśród wielu zmian dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi szczególną uwagę przykuwa możliwość wprowadzenia dopłat. Niestety, przepisy zostały sformułowane bardzo nieprecyzyjnie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Gminy nie zadbały o informację?

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Prawo niczego nie załatwi

Nowe zasady są potrzebne, ale suche zapisy w prawie mentalności mieszkańców nie zmienią – tak rewolucję śmieciową komentują urzędnicy z gminy Wojnicz. Zapewniają, że wszystkie formalne wymogi wypełnili i nowy system wystartował zgodnie z planem

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Klupczyński

Połowa samorządów bez budżetu

Problem niespełnienia wymogów nowych przepisów ustawy o finansach publicznych może w następnych latach dotyczyć nawet połowy samorządów. Tak wynika z analizy samorządowych WPF po uwzględnieniu niewielkich korekt zmierzających do ich urealnienia. Prezentujemy pierwsze w pełni niezależne opracowanie na ten temat.

Zaloguj się i czytaj więcej

Forum Od-Nowa

Zasada zrównoważenia budżetu w średnim okresie

W maju br. Ministerstwo Finansów obliczyło, że 129 samorządów nie uchwali budżetów na rok 2014. Tyle nie będzie bowiem w stanie spełnić relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, czyli tzw. indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Mateusz Klupczyński w artykule pt. „Na papierze nie jest źle”, zamieszczonym w 13 nr „Wspólnoty”, odnosi się krytycznie do tej prognozy, stawiając tezę, że sytuacja finansowa samorządów jest w rzeczywistości... dużo gorsza.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Jarosławiec pobiegł po rekord

Samorządowcy po raz kolejny mieli okazję sprawdzić swoje siły na dwukilometrowej trasie biegu samorządowego „Bursztyn Jarosławca”. To już siedemnasta edycja zawodów organizowanych przy okazji „Biegu po plaży” w nadmorskim kurorcie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Moda na bieganie podbija samorząd

Zaloguj się i czytaj więcej

WSPÓLNOTA

Informatyka zmienia nam świat

„Cyfrowa modernizacja Polski” to temat dziewiętnastego Forum Teleinformatyki, które odbędzie się 26–27 września w Centrum Konferencyjnym BOSS w warszawskim Miedzeszynie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane