Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 10/1120 - maja 11, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Dominik Krzysztofowicz

Tadeusz Ferenc: apodyktyczny, piekielnie zdolny menedżer

Przez lata kontrolował wszystkie decyzje podwładnych, by w końcu zbudować zaufany zespół. Wie o wszystkim, co się w mieście dzieje, zna ceny materiałów budowlanych i usług. Przedsiębiorcy wiedzą, że wygrywając przetargi, nie mają co liczyć na łatwe aneksowanie umów. Ale też sam organizuje z nimi spotkania, słucha ich rad. Przeciwnicy zarzucają mu łamanie zasad demokracji. Ale skuteczności odmówić nie mogą.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Zabawy z przywilejami

Projekt zmian w Karcie Nauczyciela przygotowany przez resort edukacji skrytykowały obie strony konfliktu. Nauczyciele zarzucają autorom brak zainteresowania jakością edukacji i skupienie się na stronie finansowej systemu, a samorządowcy – brak myśli przewodniej oraz chaotyczne i wyrywkowe potraktowanie problemów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Nieprawidłowe dotacje dla szkół niepublicznych

MEN uważa jedno, Regionalna Izba Obrachunkowa drugie, a problem mają gminy. Sprzeczne zapisy ustawy o systemie oświaty dotyczące dotacji dla placówek niepublicznych utrudniają samorządom życie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Brakuje pieniędzy na śląskie drogi

Andrzej Porawski: – Coroczna pula z rezerwy subwencji ogólnej nie wystarcza do domknięcia finansowania najważniejszych odcinków dróg w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Wirtualny Urzędnik

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Wójt Mielnika zostaje

W referendum w sprawie odwołania wójta Mielnika wzięło udział o połowę za mało osób, aby było ważne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Skandal podkarpacki

Siedem zarzutów usłyszał Mirosław K., marszałek woj. podkarpackiego. Za niektóre zarzucane mu czyny grozi do 10 lat więzienia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Ministrze, ujawnij algorytm

Ministerstwo Finansów nie chce ujawnić algorytmu naliczania subwencji oświatowej . Czy wylicza ją program zamówiony lub napisany w ministerstwie, a może to prosta formuła w Excelu? Niezależnie od wszystkiego algorytm jest to informacja publiczna, bo zgodnie z wyrokami sądów taką informacją są nie tylko treści dokumentów wytworzonych bezpośrednio przez władze publiczne, ale i te, których władze używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań, nawet gdy nie pochodzą wprost od nich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Cudowski

Czy podwyżka czynszu to skok na kasę?

Dlaczego gminom opłaca się podnosić czynsz, a zarządca mienia komunalnego powinien być „tym złym” – dowiedzieli się uczestnicy II Ogólnopolskiego Konwentu Zarządców Nieruchomości Gminnych, który odbył się 18 kwietnia w Gdańsku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Przemysław Śleszyński

Kłopot z planami miejscowymi

Spada tempo uchwalania planów miejscowych, a duża część kraju jest nimi nadal niepokryta. Utrzymuje się rozdrobnienie planów oraz ich zła struktura. To konkluzje raportu dotyczącego planowania przestrzennego w Polsce, przygotowanego przez Polską Akademię Nauk.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Jak zyskać nowoczesne latarnie nic za to nie płacąc

Jest nadzieja dla tych samorządów, które nie załapały się do I edycji programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska „Sowa”. Usługi firm typu ESCO pozwalają na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego bez angażowania kapitału własnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Kooperacja w trudnych warunkach

Gminy i przedsiębiorstwa energetyczne nie muszą pozostawać w sporze. Jednym z najciekawszych rozwiązań jest modernizacja na podstawie „Umowy o świadczenie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie”. Chodzi o to, że gmina będzie płacić przez pewien czas zakładowi więcej w zamian za modernizację oświetlenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Andrzej Gniadkowski

W obecnym tempie modernizacja zajmie nam 40 lat

Rozmowa ze Zbigniewem Szulcem, ekspertem rynku oświetlenia ulicznego, prezesem Kancelarii Doradztwa Energetycznego „Eko wat”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Forum Od-Nowa

Rada od „klepnięcia” budżetu?

Organ stanowiący każdego samorządu podejmuje raz w roku uchwałę budżetową. To najważniejszy dokument, który decyduje o działaniu wspólnoty lokalnej. Czy 38 tys. radnych ma dużo do powiedzenia w sprawach finansowych swojego samorządu? Można mieć przypuszczenie, że niekoniecznie. Ale należy przyjrzeć się temu bliżej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Pichet

Finansowanie sportu

Jest kilka sposobów, aby przekazać środki finansowe stowarzyszeniom zajmującym się sportem. Ważne, by były one nie tylko zgodne z prawem, ale i proste w realizacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Iwona Raszeja - Ossowska

Samorząd a stowarzyszenia

Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby jednostka samorządu terytorialnego przystąpiła do stowarzyszenia samorządowego. Istnieje natomiast szereg ograniczeń związanych z przystąpieniem takiej jednostki do stowarzyszenia osób fizycznych i prawnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Balicka

Informowanie skarżącego o czynnościach rady

Przepisy nie zawierają szczegółowej regulacji dotyczącej samego procesu rozpatrywania i załatwiania skargi składanej do rady gminy na wójta. Milczą na temat obowiązku zawiadamiania (informowania czy zapraszania) skarżącego o czynnościach wewnętrznych podejmowanych przez radę gminy, w szczególności o posiedzeniach komisji rewizyjnej w sprawie wniesionej skargi, prowadzonym przez nią postępowaniu wyjaśniającym, oraz sesji rady gminy, na której podejmuje ona uchwałę dotyczącą sposobu jej załatwienia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Lewicio

Zasiedlenie pustostanów przez gminy

W praktyce samorządowej zdarza się, że gminy zasiedlają tzw. pustostany. Czy robią to zgodnie z prawem? Jakie jest ryzyko tego typu postępowań?

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane

Zagospodarowanie gruntów rolnych i leśnych na cele budowlane może budzić liczne wątpliwości. Powstaje swoisty konflikt – z jednej strony ochrona wartościowych gruntów, a z drugiej – presja urbanistyczna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gurdek

Radny kierownikiem jednostki organizacyjnej

Czy kierownik działu w powiatowym urzędzie drogowym, zastępujący nieetatowo dyrektora zarządu dróg powiatowych (jest to jednostka organizacyjna powiatu) pod jego nieobecność, może być radnym powiatowym w tym powiecie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Ciechanowski

Przekazanie świetlic wiejskich

W jaki sposób należy przekazać lub oddać w użytkowanie obiekty gminne (świetlice wiejskie) dla gminnego ośrodka kultury, który jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, a jednocześnie jednostką organizacyjną gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Skarga, a potem grzywna

Wykazanie przy wnoszeniu wniosku o nałożenie grzywny, że wnioskodawca wniósł skargę do organu, jest jednym z koniecznych elementów formalnych przesądzających o jego dopuszczalności. Nie można żądać ukarania organu za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z odpowiedzią na nią w sytuacji, gdy skarga nie została złożona.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Kłopoty z przyznaniem pomocy dla rodziny zastępczej

Do 31 grudnia 2014 roku starosta ma obowiązek udzielić rodzinie zastępczej pomocy finansowej – jeżeli taka jej przysługuje na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Decyzja starosty nie może mieć zatem charakteru uznaniowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak - Kowalska

Regulamin korzystania z boisk

Nie można w jednej uchwale regulować materii stanowiącej prawo miejscowe – zasady korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej i jednocześnie materii nienależącej do tej kategorii – opłaty za korzystanie z tych obiektów. Stanowi to istotne naruszenie prawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Pichet

Pomagamy małym gminom

Kolejnym, po szkoleniach stacjonarnych, etapem „Ogólnopolskiego programu szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi” są spotkania doradcze w urzędach gmin. Mogą z nich korzystać samorządy z całego kraju po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jak gminy wdrażają ustawę śmieciową

Segregując śmieci, mieszkańcy zapłacą blisko połowę mniej, niż gdyby wrzucali wszystko do jednego pojemnika – wynika z ankiet opracowanych przez Ministerstwo Środowiska. Średnia stawka za odbiór posegregowanych śmieci, ustalona przez gminy, to 9,05 zł za osobę albo 16,82 zł za gospodarstwo domowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Książ: Za wcześnie na oceny

Uchwały zostały podjęte, trwają przygotowania do przetargu na odbiór odpadów – gmina Książ Wielkopolski wdroży nowe uregulowania w wymaganym ustawą terminie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyło

Radomyśl Wielki pełen optymizmu

Reforma jest potrzebna, a samorządy są przygotowane do jej wdrożenia – komentują urzędnicy w Radomyślu Wielkim.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena A. Olczak

Gmina może dużo zaoszczędzić na grupowych zakupach prądu

Wspólne zakupy energii to podwójna korzyść. Oszczędności wynikające z wyboru wspólnego dostawcy w dużych jednostkach samorządowych sięgają kilku milionów złotych. A dodatkową korzyścią jest fakt, że zamiast kilkudziesięciu urzędników, którzy zajmują się tym osobno w każdej miejscowości, w przetarg zaangażowanych jest kilka osób.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Koleje Śląskie mają pod górkę

Niekorzystne dla spółki umowy, zawyżanie kosztów, brak biznesplanu, niewłaściwa polityka taborowa i brak kontroli nad spółkami zależnymi – to główne zarzuty ekspertów formy doradczej TOR wobec samorządowej spółki Koleje Śląskie.

Zaloguj się i czytaj więcej

SSZ

Błędy w podjętych uchwałach

Trzeba tak regulować w uchwałach postanowienia dotyczące punktów selektywnej zbiórki odpadów, aby nie wkraczać w sferę już uregulowaną w ustawie o odpadach, ale i nie cedować na wójta uprawnień, które mu z mocy ustawy nie przysługują.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane