Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 8/1118 - kwietnia 13, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Co ukrywa minister finansów?

Mamy dość niejasnych ustaleń i kwot branych z sufitu. „Wspólnota” walczy o przejrzystość zasad ustalania kwoty subwencji oświatowej dla JST, które Ministerstwo Finansów objęło niezrozumiałą tajemnicą. To, że pieniędzy na oświatę jest za mało, wiemy wszyscy. Bez wzorów, jakie stosuje ministerstwo, i danych, które posiada, nie sposób jednak powiedzieć, ani ile brakuje, ani co można z tym problemem zrobić. Jeśli ministerstwo nie ujawni danych, pójdziemy do sądu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Subwencyjna dziura budżetowa

Nieuwzględnianie skutków podwyżek nauczycieli oraz istnienia oświaty niepublicznej i publicznej prowadzonej przez inne podmioty powoduje niedoszacowanie subwencji – twierdzi poseł Lech Sprawka.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Prywatyzacja oświaty do Trybunału

Szkoły publiczne mogą być prowadzone tylko przez podmioty publiczne – uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wniosek o zbadanie przepisów pozwalających na prowadzenie szkół publicznych innym podmiotom ZNP skierował do Trybunału Konstytucyjnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Resort zaczął pisać

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zakończyło konsultacje założeń do ustawy samorządowej i zabrało się do pisania projektu ustawy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Mazury bez kolei?

Samorządowcy z woj. warmińsko-mazurskiego rozpoczęli walkę ze spółką PKP PLK, która na początku roku przedstawiła plan likwidacji nierentownych linii kolejowych – aż 15 proc. cięć ma dotyczyć tego regionu. Zlikwidowane mają zostać odcinki: Czerwonka–Orzysz–Ełk, Pisz–Ełk, Kętrzyn–Karolewo, Szczytno–Ostrołęka, Szczytno–Pisz, Działdowo–Brodnica,. Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz alarmuje, że po likwidacji linii do Szczytna wschód regionu zostanie odcięty od lotniska w Szymanach. Władze Pisza obawiają się, że zamknięta linia zostanie zdewastowana i nigdy nie wróci do życia. A Janusz Alicki, wicestarosta mrągowski, mówi, że kolej nie wykorzystuje środków zewnętrznych na modernizację linii, a z drugiej zamyka torowiska, bo na ich remont nie ma pieniędzy. Spółka PKP PLK, która zarządza infrastrukturą kolejową w Polsce, zapowiedziała na kwiecień serię spotkań z samorządowcami, na których być może uda się wypracować nowe zasady współpracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Gmina musi płacić rachunki za obwodnicę

Gmina wiejska Słupsk powinna ponosić koszty oświetlenia drogi ekspresowej – orzekł Sąd Rejonowy w Słupsku w powtórnym procesie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Kraków walczy o 2 mld zł

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Mieszkańcy mówią, czego chcą, a burmistrz i tak robi swoje

Nawet jeżeli konsultacje społeczne są fasadowe, bo ich wynik nie jest respektowany przez burmistrza albo radnych, to nabierają one znaczenia w długoterminowej perspektywie. To forma nacisku społecznego, a nawet żółta kartka pokazywana władzy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bogdan Cywiński

Rewolucyjne zmiany w prawie dotyczącym scalania gruntów

W Sejmie ruszyły prace nad projektem ustawy zmieniającej postępowanie przy scalaniu i wymianie gruntów, przygotowanym przez posłów PSL. Projekt dostał już poparcie rządu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Czy Wołodyjowski z Zagłobą zasiądą w karczmie w Mielniku?

To będzie taka atrakcja, że pół Polski przyjedzie – Adam Tobota, wójt Mielnika, nie kryje dumy z parku historycznego „Trylogia”. – Niebezpieczna i nieprzemyślana inwestycja, wójt nie skonsultował jej z nami, a każdego, kto ośmiela się go skrytykować, traktuje jak wroga – odpowiada Andrzej Maruszeczko, który stanął na czele grupy zbuntowanych mieszkańców. 21 kwietnia w referendum w sprawie odwołania wójta okaże się, kto z próby sił wyjdzie zwycięsko.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Zakopane dalej walczy, Słowacy odpadli

Ostatecznie pięć podmiotów stara się o akcje PKL, właściciela kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Wśród nich nie ma już Słowaków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Lepsze oblicze Wrocławia

Rewitalizując zabytkowe budynki, nie warto ograniczać się do remontu elewacji i stropów. Najlepsze efekty uzyska się łącząc całościowe prace na zewnątrz i wewnątrz budynku z działaniami o charakterze ekonomicznym i społecznym: zmianą stawek czynszów czy programem wymiany mieszkań. Tak zrobiono we Wrocławiu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Renata Wiloch-Kozłowska

Uwaga zabytki, czyli archeolog na placu budowy

Rewitalizacje zabytkowych obszarów najczęściej wiążą się z koniecznością przeprowadzenia badań i nadzoru archeologicznego. Dla wielu to zło konieczne. Niesłusznie, bo oprócz obowiązków prace archeologiczne przynoszą sporo pozytywów, a koszty podlegają w dużej mierze refundacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Anna Morow

Kontrole wykorzystania dotacji oświatowych

Według wyników kontroli wykorzystania dotacji oświatowych przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublina, statystycznie co trzecia złotówka ze skontrolowanych dotacji została źle wydatkowana. Tylko w jednej jednostce cała kwota dotacji została wydana zgodnie z przeznaczeniem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Murzydło

Jak doręczyć pismo w siedzibie organu?

Pisma w postępowaniu administracyjnym doręczać można także w siedzibie organu. Należy jednak pamiętać przy tym o kilku dodatkowych obowiązkach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maria Młotkowska

Metryki na razie bez zmian

Mija właśnie rok od wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązek prowadzenia metryk spraw w postępowaniu administracyjnym i podatkowym. Pomimo głosów płynących ze środowiska samorządowego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie zdecydowało się na razie na zmiany w zakresie spraw wyłączonych spod tego obowiązku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dariusz P. Kała

Finansowanie modernizacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

Jeżeli modernizacja remizy ma być finansowana w całości ze środków finansowych pochodzących z budżetu gminnego to punktem wyjścia jest zaplanowanie tego wydatku w budżecie. Wydatek ten może obejmować koszty projektu technicznego modernizacji jak i same koszty wykonania modernizacji. Konieczne jest oszacowanie w budżecie wysokości tych wydatków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Arnold Pustkowski

Wiedza i doświadczenie wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Jest to najważniejszy zapis specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), który kwalifikuje – bądź nie – danego wykonawcę do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nieprawidłowo postawione warunki mogą skrzywdzić wykonawców, rzucić cień podejrzenia na zamawiającego o brak bezstronności lub dać możliwość nierzetelnemu podmiotowi uzyskać zlecenie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Pytania zabrała i opracowała Dorota Bąbiak-Kowalska

Rewolucja w legislacji dzięki innowacyjnym technologiom

Po opublikowaniu w numerze 5/2013 rozmowy z dr. Przemysławem Polańskim z C.H. Beck i Adamem Grytnerem z ABC PRO na temat połączenia narzędzia do redagowania aktów prawnych Legislator z systemem informacji prawnej Legalis Wydawnictwa C.H. Beck w naszej redakcji rozdzwoniły się telefony.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szymon Batkowski

Sprzedaż nieruchomości przejętej decyzją komunalizacyjną

Gmina jest właścicielem kompleksu gruntu rolnego, na którym znajdują się udokumentowane pokłady żwiru. Podstawą wpisu do księgi wieczystej prawa własności na rzecz gminy była decyzja komunalizacyjna. W rejestrach geodezyjnych z 1964 roku odnośnie do tych nieruchomości widnieje zapis: mienie wsi. Czy gmina przeznaczając nieruchomość do sprzedaży, musi posiadać pozytywną opinię zebrania wiejskiego?

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gurdek

Dzierżawienie mienia komunalnego

Czy pracownik samorządowy pracujący w referacie gospodarki komunalnej na stanowisku operatora koparkoładowarki może w trybie przetargowym dzierżawić grunty mienia komunalnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Ciechanowski

Członkostwo w komisjach

Czy obecność w komisji rewizyjnej przedstawicieli istniejących w radzie klubów radnych jest obowiązkiem, czy przywilejem? Czy klub ma obowiązek skierować swojego przedstawiciela do pracy w tej komisji? Czy rada ma prawo nie przyjąć rezygnacji radnego z pracy w komisji, w tym komisji rewizyjnej?

Zaloguj się i czytaj więcej

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych

Czy istnieje możliwość zmiany przeznaczenia gruntów rolnych w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Projekt budowlany to też informacja publiczna

Projekt budowlany zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę stanowi jej integralną część, w związku z czym jest dokumentem stanowiącym informację publiczną.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Wznowienie robót budowlanych

Pozwolenie na wznowienie robót budowlanych w sytuacji, gdy zostały one już wcześniej rozpoczęte, wydaje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Przekształcenie zakładu budżetowego następuje zwykłą uchwałą

Uchwała rady gminy o utworzeniu, likwidacji, przekształceniu zakładu budżetowego jest indywidualnym aktem organizacyjnym.

Zaloguj się i czytaj więcej

WSPOLNOTA

Startują usługi doradcze

Zaczynamy kolejną fazę realizacji „Ogólnopolskiego programu szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi”. Eksperci bezpłatnie pomogą gminom znaleźć optymalne dla nich rozwiązania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

To nie tak miało być

Zamieszanie z ustalaniem opłat śmieciowych, opóźnione przetargi, w których głównym kryterium jest cena, działanie na ostatnią chwilę – to zaprzeczenie idei rewolucji śmieciowej. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ostrzega: grozi nam wysyp nowych dzikich wysypisk śmieci!

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwester Szczepanik

Wójt musi prowadzić egzekucję

Czy zgodnie ze znowelizowaną w 2013 r. ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt gminy ma obowiązek prowadzić egzekucję opłat za odbiór odpadów?

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Bolesław dopiero rozpisze przetarg

Ustawa jest potrzebna, ale samorządy nie są przygotowane finansowo na realizację jej założeń – to stanowisko gminy Bolesław w sprawie nowych zasad gospodarowania odpadami. Samorządowcy boją się o los gminnej spółki, która do tej pory odbierała odpady.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Odpady z 27 gmin trafią do Słajsina

W zachodniopomorskim Słajsinie otwarto Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami. Inwestycja kosztowała blisko 110 mln zł.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tekst Sławomir Stalmach

Lublin placement

400 tys. zł rocznie przeznacza Lublin na konkurs dla filmowców, którzy „ulokują” miasto w swoich produkcjach. To świetna promocja, emitowany właśnie serial „Wszystko przed nami”, którego akcja rozgrywa się w Lublinie, przynosi miastu realne korzyści.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Puy du Fou pod Torzymiem

Ogromny park rozrywki, na wzór francuskiego Puy du Fou, chce zbudować we wsi Kownaty pod Torzymiem w woj. lubuskim konsorcjum holendersko-francuskie. Inwestorzy są już właścicielami gruntów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Chmielewski

Ekolodzy blokują budowę dróg?

W mediach pojawia się sporo informacji na temat wstrzymania budowy dróg z winy ekologów. A to znaleziono jakiegoś ślimaczka i wstrzymano budowę obwodnicy Poznania, w innym miejscu natrafiono na rybkę i opóźni się budowa wschodniej obwodnicy Warszawy. Zapomina się jednak o dokumencie, którego nie przygotowują ekolodzy, lecz inwestorzy!

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Sukces za pół ceny

Coraz więcej polskich miast organizuje „Weekendy za pół ceny”, kiedy można zanocować, zjeść, zabawić się i zobaczyć atrakcje turystyczne o połowę taniej. Toruń, Gdańsk i Poznań szykują kolejne edycje akcji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane