Bogactwo Samorządów

09.08.2021

Najbogatsze samorządy w 2020 roku

Warszawa, Sopot, Polkowice, Kleszczów – czołówka nie zmienia się. Warte zauważenia są awanse Pucka wśród miast powiatowych oraz Chojnic wśród gmin wiejskich. Ogólna sytuacja finansowa samorządów nie wygląda jednak optymistycznie. Równoczesny spadek dochodów własnych i wzrost łącznych dochodów…