W samorządach

Związek Miast zbiera się 18 czerwca

Organizacja zaprasza delegatów z miast członkowskich ZMP do Warszawy na Zgromadzenie Ogólne ZMP.

Podsumowany zostanie ostatni rok działalności związku i cała kadencja. Delegaci wybiorą też swoje władze na kolejne 5 lat. Zarząd ZMP dokonał już w normalnym trybie podsumowania roku 2023 i przedłożył Komisji Rewi­zyjnej sprawozdanie roczne i bilans, a także przyjął projekt budżetu (plan finan­sowy) na rok bieżący. Sprawozdania oraz opinię Komisji Rewizyjnej zamieszczono na stronie internetowej www.miasta.pl. Dostępny jest także projekt budżetu na rok 2024 oraz projekt zmian w Statucie.

Zgromadzenie Ogólne, które ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, zajmie się przyjęciem sprawozdań za rok 2023, podsumowa­niem całej minionej kadencji oraz wyborami nowego prezesa i zarządu.

Proponowany porządek obrad jest następujący: godz. 10–11 – rejestracja, kawa; 11–12 – zebrania grup politycznych; 12 – otwarcie obrad przez prezesa ZMP, wystąpienia gości. Następnie część sprawozdawcza i budżetowa, a po przerwie obiadowej – zgłoszenie i prezentacja kandydatów na prezesa Związku Miast, kandydatów do zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wybory. Wreszcie w części statutowo-programowej rozpatrzenie projektu zmian w statucie związku, rozpatrzenie projektu uchwały programowej na I rok nowej kadencję, przyjęcie zmian w statucie oraz programu działań.

Więcej informacji na www.miasta.pl. Na stronie znajdują się też dokumenty przygotowane przez zarząd związku, które będą dyskutowane podczas wydarzenia.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane