W samorządach

Zapotrzebowanie na mieszkania w Gdańsku nie maleje

Wizualizacja projektowa inwestycji przy ul. Ogińskiego, UM Gdańsk

Przyjęty w Gdańsku innowacyjny w skali kraju model finansowania zadań własnych miasta to przykład dobrych praktyk w zakresie innego niż budżetowe i unijne finansowania projektów. W latach 2008–2009 jako pierwsze miasto w Polsce Gdańsk zdecydował się wyemitować na ten cel obligacje.

W wyniku realizacji inwestycji finansowanych z bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat w Gdańsku powstają budynki z lokalami mieszkalnymi, które miasto wynajmuje od TBS i przeznacza na zaspokojenie potrzeb osób o niskich dochodach. Część inwestycji objęta jest możliwością uzyskania dopłaty do czynszu. Nabory wniosków na najem lokali są organizowane od 4 lat i cieszą się dużym zainteresowaniem. Oferta jest skierowana do osób, które mieszkają lub podejmują pracę na terenie Gdańska, a dochód osiągany przez ich gospodarstwa domowe pozwala na zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu TBS.

GIS

Gdańska Infrastruktura Społeczna to jednoosobowa spółka należąca do miasta. Powstała jako odpowiedź na trudną sytuację mieszkaniową, podyktowaną między innymi złym stanem technicznym oraz nieopłacalnością remontów starych zasobów. Innowacyjny w skali kraju model finansowania zadań własnych miasta wskazuje kierunek i tworzy podstawę dobrych praktyk w zakresie innego niż budżetowe i unijne finansowania projektów jednostek samorządu terytorialnego. Spółka jako pierwsza w Polsce zdecydowała się na finansowanie projektów mieszkaniowych ze środków pozyskanych z emisji obligacji.

Aktualnie realizuje inwestycję przy ul. Ogińskiego. Powstanie tam 5 budynków. Szacowana wartość inwestycji to 42,2 mln zł brutto, planowane wsparcie z Funduszu Dopłat BGK wyniesie ok. 80 proc. W budynkach zaprojektowano kondygnację parteru w technologii żelbetowej, natomiast pierwsze i drugiego piętro z prefabrykowanych modułów drewnianych. Budynki wyposażone będą w fotowoltaikę, wiatraki oraz system zagospodarowania wód opadowych zapewniający autonomiczność, tzn. pełne zagospodarowanie takich wód w mikrozlewniach przy każdym budynku. Do tego dachy zielone ekstensywne, obniżone trawniki, ogrody deszczowe.

TBS „Motława”

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” realizuje 4 inwestycje przy ul. Szczyglej 4, Niecałej 9, Człuchowskiej 27 i 29 i Piotrkowskiej 64. I planuje kolejne. Trwają prace projektowe nieruchomości przy Szczyglej 2 oraz Wieżyckiej ze 190 mieszkaniami o łącznej powierzchni 9500 mkw.

TBS pozyskuje finansowanie z różnych źródeł. We wszystkich montażach finansowych pojawiają się: środki własne Gdańska, bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat, środki własne, preferencyjne kredyty SBC z Banku Gospodarstwa Krajowego (dla budynków w formule TBS z mieszkaniami partycypacyjnymi) lub kredyty komercyjne (dla budynków z mieszkaniami komunalnymi dla gminy). Część inwestycji współfinansowana jest także z partycypacji mieszkańców oraz bezzwrotnego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (w zależności od dostępności środków).

GTBS

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wznosi osiedle przy ul. Piotrkowskiej w Gdańsku-Ujeścisku. Docelowo powstanie tam 11 budynków wielorodzinnych z 336 mieszkaniami na wynajem. Spółka w latach 2016–2020 wybudowała 5 pierwszych budynków ze 149 mieszkaniami. Obecnie realizuje 4 ze 127 lokalami. W 2023 r. planuje rozpocząć budowę dwóch z 60 mieszkaniami, które zamkną inwestycję.

GTBS w swoim zasobie posiada 1776 mieszkań na wynajem na czterech osiedlach. Od początku działalności finansowanie pozyskuje z szeregu programów rządowych ściśle współpracując z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W latach 1998–2016 korzystało z preferencyjnych kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Po zakończeniu tego programu zdecydowało się na nowy preferencyjny kredyt na społeczne budownictwo mieszkaniowe SBC. Od 2014 r. we współpracy z miastem inwestycje finansowane są również przy udziale bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat na realizację mieszkań, które powiększą zasób gminy, np. wszystkie budynki na osiedlu przy ul. Piotrkowskiej zostały sfinansowane przy wsparciu z Funduszu Dopłat w łącznej wysokości 44,3 mln zł. Natomiast realizowane obecnie 4 budynki uzyskały wsparcie z Krajowego Zasobu Nieruchomości w wysokości 3,9 mln zł. Planowane dwa ostatnie budynki będą sfinansowane z kredytu SBC z Banku Gospodarstwa Krajowego i dzięki wsparciu z Funduszu Dopłat (grantu) oraz partycypacji najemców.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane