Gospodarka W samorządach

WUF11 wobec agresji na Ukrainę

Odbudowa społeczności i sąsiedztwa po wojnie i katastrofach naturalnych była tematem polskiej sesji specjalnej podczas Światowego Forum Miejskiego WUF11 w Katowicach.

Jak zauważyli uczestnicy debaty, aby proces niesienia pomocy i przywracania warunków do normalnego funkcjonowania po dokonanych zniszczeniach był efektywny, niezbędny jest dialog i współpraca z lokalnymi społecznościami i władzami samorządowymi. W sesji uczestniczyli Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza UN-Habitat (organizator WUF), Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz Marcin Krupa, prezydent Katowic. Uczestnicy postawili sobie za cel spojrzenie na ludzki wymiar dramatu, jaki ma miejsce na Ukrainie. Dlatego w dyskusji wzięli udział także przedstawiciele ukraińskich miast oraz organizacji niosących pomoc.

- Pierwotnie jako kraj gospodarz planowaliśmy rozmawiać o zrównoważonej mobilności miejskiej, jednak okoliczności i historia napisały inny scenariusz polskiej sesji specjalnej. Kolejny konflikt na mapie świata, szczególnie tuż za polską granicą, przypomina nam, jak ważną kwestią dla milionów ludzi, żyjących na terenach naznaczonych wojną, jest sprawny proces odbudowy miast. Polska jest gotowane wspierać władze Ukrainy na każdym etapie odbudowy społecznej i ekonomicznej kraju – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – Równie duże zniszczenia mogą spowodować siły przyrody, w wyniku występowania nagłych i intensywnych zjawisk naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie czy huragany. To temat równie ważny, w czasach zmian klimatu, które wpływają na intensywność i częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych - dodała.

- Moja wiadomość jest prosta: w takich przypadkach powinniśmy skupić się nie na ocenie szkód, które dotknęły infrastrukturę czy gospodarkę, ale na naprawie tych szkód, które dotknęły życia ludzi i społeczności. Nie chodzi o odbudowę budynków, ale odbudowę wspólnot. Zacznijmy choćby od tego, żeby dzieci wróciły do nauki i od tego, by zapobiec nieufności i podziałom, jakie w dramatycznych sytuacjach budzą się w społeczności - mówiła m.in. Maimunah Mohd Sharif zapowiadając utworzenie w UN-Habitat zespołu zadaniowego ds. odbudowy, specjalnie dla Ukrainy.

W części eksperckiej tej sesji mówiono o przykładach odbudowy miast w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie, zaś prelegentami byli przedstawiciele m.in. Banku Światowego, biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (organizacja pozarządowa) i ukraińskiego oddziału UN Global Compact (światowa inicjatywa promująca zrównoważony biznes). Zdalnie był też obecny Igor Terechow, mer Charkowa.

- Pragniemy, by Ukraina po wygranej wojnie mogła zaoferować swoim obywatelom dobrą jakość życia, na jaką zasługują i o jaką dzisiaj walczą. Warto czerpać inspirację z doświadczeń innych państw, którym udało się podźwignąć po koszmarze wojny i innych tragicznych wydarzeniach - zauważyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.


Na zdjęciu w środku Maimunah Mohd Sharif, fot. materiały prasowe