Prawo

Wsparcie przedsięwzięć mieszkaniowych

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Stanowi ono podstawę realizacji rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Podstawowym celem rozporządzenia jest, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, określenie rozwiązań prawnych niezbędnych dla realizacji rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Program skierowany jest do podmiotów, które realizują przedsięwzięcia polegające na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu (w tym lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy), mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej. Rozporządzenie stanowi podstawę realizacji rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego ze środków Funduszu Dopłat, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach programu przede wszystkim samorządy gminne mają możliwość uzyskania bezzwrotnego finansowego wsparcia na realizację lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zasobu interwencyjnego lub mieszkań na wynajem realizowanych przez inne podmioty (np. spółdzielnie mieszkaniowe czy społeczne inicjatywy mieszkaniowe).

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane