W samorządach

Władysław Ortyl: Powinniśmy wspierać ukraińskie przedsiębiorstwa

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Komitetu Regionów dyskutowano m.in. o pomocy ukraińskich małym i średnim przedsiębiorcom. Głos w sprawie zabrał marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

W trakcie swojej wypowiedzi na forum Komitetu Regionów marszałek Władysław Ortyl nakreślił aktualną sytuację panującą na Podkarpaciu w związku z wojną za naszą wschodnią granicą. Podkreślił, że narzędzia sprzyjające długofalowemu rozwojowi współpracy polsko-ukraińskiej, obejmują nie tylko pomoc humanitarną, lecz również podtrzymanie współpracy gospodarczej. – Z mojego doświadczenia wynika, że potrzebujemy lepszej koordynacji naszych działań w Unii Europejskiej i powinna ona obejmować trzy elementy. Szybszy rozwój infrastruktury transportowej łączącej Unię Europejską z Ukrainą. Po drugie wsparcie firm rozważających relokację swojej aktywności do Unii Europejskiej i tworzenie dedykowanych programów pomocowych z udziałem ekspertów. Trzeci element to pomoc finansowa i techniczna ze strony Unii Europejskiej. – mówił marszałek.

W opinii marszałka Ortyla strategiczne znaczenie mają nowe rozwiązania infrastrukturalne, przede wszystkim z dziedziny transportu. Kluczowe działania pozwalające na usprawnienie transportu transgranicznego to np. inwestycje polegające na poprawie i udrożnieniu transportu kolejowego oraz transportu kołowego, budowa i rozwój terminali przeładunkowych oraz wsparcie przejść granicznych różnego typu. – Uruchomienie regularnych przewozów z Ukrainy pozwoliłoby nie tylko polskim, lecz także innym unijnym i ukraińskim partnerom na wspólne przezwyciężenie problemów z transportem produktów. Jest to szczególnie istotne ze względu na sukcesywne zwiększanie się liczby przedsiębiorstw na zachodzie Ukrainy oraz konieczność zastąpienia transportu morskiego kolejowym z uwagi na rosyjską blokadę portów czarnomorskich. Aby podjąć takie działanie, niezbędne jest doprowadzenie stanu technicznego infrastruktury kolejowej do należytych parametrów oraz zapewnienia możliwości przeładunkowych towarów – dodał marszałek.

Na koniec swojego wystąpienia marszałek zaapelował aby Unia Europejska wypracowała nieszablonowe mechanizmy wsparcia w zakresie pomocy technicznej dla Ukrainy