Gospodarka

Wentylacja dla szkół i domów

Postępowanie konkursowe NCBR na Partnerów Demonstracji Technologii, którzy udostępnią budynki szkół średnich i podstawowych na potrzeby demonstracji systemów opracowanych w przedsięwzięciu pn. "Wentylacja dla szkół i domów"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza postępowanie konkursowe,  którego celem jest wybór Partnerów Demonstracji Systemów Wentylacji, którzy udostępnią budynki szkół publicznych podstawowych i średnich w celu zainstalowania, przeprowadzenia testów i demonstracji systemów wentylacji w istniejących nieruchomościach.

Celem strategicznym przedsięwzięcia „Wentylacja dla szkół i domów” jest rozwój innowacji w obszarze systemów wentylacji mechanicznej możliwej do zastosowania w istniejących budynkach szkolnych, które pozwolą zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technicznym zapewnić jak najwyższą jakość powietrza i komfort ich użytkowników.

NCBR poszukuje docelowo dwóch kandydatów na Partnerów Demonstracji Systemów Wentylacji, w dwóch lokalizacjach na terenie kraju, którzy dysponują nieruchomościami demonstracyjnymi – budynkami szkół średnich i podstawowych spełniającymi wymagania, opisane w Załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Dla każdego Demonstratora Systemu Wentylacji wraz ze Szkolnym Systemem Zarządzającym została przewidziana nieruchomość demonstracyjna składająca się z przynajmniej 15 sal lekcyjnych oraz dodatkowych pomieszczeń dydaktycznych lub pomocniczych, których sposób użytkowania oraz przeznaczenie odpowiada realizacji procesu dydaktycznego zlokalizowanych w budynkach szkolnych. Sale lekcyjne powinny być przeznaczone dla nie więcej niż 32 użytkowników (tj. uczniów i nauczycieli).

Kryteria konkursowe, które będą wzięte przy ocenie złożonych wniosków kandydatów na Partnerów Demonstracji Systemów Wentylacji, obejmują: ocenę stanu nieruchomości, ocenę instalacji centralnego ogrzewania, ocenę instalacji elektrycznej, ocenę dyspozycyjności oraz ocenę działań proekologicznych.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w postępowaniu konkursowym. Szczegóły i kryteria konkursu znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/ncbr/ogloszenie-konkursu-na-wybor-partnerow-demonstracji-technologii-ktorzy-udostepnia-budynki-szkol-srednich-i-podstawowych-na-potrzeby-demonstracji-systemow-opracowanych-w-przedsiewzieciu-pn-wentylacja-dla-szkol-i-domow

 

Termin składania do 6 lipca 2023 r.

 

Raporty z badań jakości powietrza w szkołach prezentowane na konferencji EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI w Lublinie:

https://www.gov.pl/web/ncbr/wentylacja-dla-szkol-i-domow2

 

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane