Akademia "Wspólnoty"

Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 8 czerwca o godz. 13.00 w ścieżce "Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje".

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji obowiązuje w systemie prawnym od 1 stycznia 2018 roku. Wciąż jednak niejasne jest jak w praktyce należy ją ustalać. W ramach szkolenia dowiedzą się Państwo, kto powinien uiszczać opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz jakie stany faktyczne są nią objęte. Szczególny nacisk zostanie położony na wyjaśnienie niezdefiniowanych w ustawie prawo wodne pojęć, kluczowych z punktu widzenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ponadto, przedstawione zostaną planowane zmiany wynikające z projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Zmiany te bowiem w sposób istotny zmodyfikują zasady ustalania opłaty i znacznie poszerzą krąg podmiotów zobowiązanych do jej uiszczenia. Końcowo przedstawiona zostanie procedura ustalania opłaty retencyjnej, łącznie z omówieniem ścieżki reklamacyjnej z uwzględnieniem ewentualnego etapu sądowego.

Plan szkolenia:

1)   Wstęp - uwagi wprowadzające

2)   Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty

3)   Przedmiot opłaty:

-     pojęcie nieruchomości,

-     pojęcie powierzchni biologicznie czynnej,

-     obszary ujęte w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,

-     wykonywanie robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem,

4)   Nowelizacja: projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

5)   Zasady ustalania opłaty.

 

Szkolenie poprowadzi Marta Lorych

 


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl