W samorządach

Unia Metropolii o uzdrowieniu finansów

Podwyższenie subwencji oświatowej do wartości 3 proc. PKB, przyznanie samorządom udziału w PIT ryczałtowym i podwyższenie udziałów gmin, powiatów i województw w tym podatku, a także zmiany w janosikowym – to niezbędne działania, które powinny zostać pilnie zrealizowane, aby uzdrowić system finansów JST.

Komisja Skarbników Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza na dwudniowym posiedzeniu w Warszawie dyskutowała o bieżących problemach związanych z finansowaniem zadań realizowanych w szczególności przez duże miasta. Przyjęła stanowisko skierowane do Sejmu oraz nowego rządu wskazujące priorytetowe zmiany. 

– Stanowisko generalnie powiela te postulaty, które do tej pory niejednokrotnie przyjmowaliśmy – powiedział Krzysztof Mączkowski, skarbnik Łodzi i przewodniczący Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich. – Przede wszystkim apelujemy w nim o pełną rekompensatę skutków zmian podatkowych, które odbywały się w latach 2019–2022 m.in. w ramach kolejnych edycji Polskiego Ładu, czy jako tzw. piątka Kaczyńskiego. Aby te wszystkie ubytki zrekompensować konieczne jest, po pierwsze, włączenie do podziału pomiędzy budżet państwa i JST dochodów z podatku ryczałtowego PIT, a po drugie, ustalenie w puli powiększonej o ryczałt łącznego udziału samorządowego na poziomie 68,25 proc. To spowoduje wzrost dochodów JST z podatku PIT o 46 mld zł i doprowadzi je do wysokości 93,5 mld zł – powiedział Mączkowski.

W ocenie skarbników największych miast, aby uzdrowić system finansów niezbędne jest podjęcie pilnych działań w trzech płaszczyznach. Po pierwsze, urealnienie i ustabilizowanie wysokości subwencji oświatowej poprzez powiązanie jej wysokości z wartością PKB. Po drugie, zrealizowanie pełnej rekompensaty dla JST skutków zmian podatkowych z lat 2019–2022 wraz z wprowadzeniem mechanizmów systemowych zabezpieczających przed ewentualnymi, przyszłymi zmianami w podatkach stanowiących dochód JST. Trzecia rekomendacja dotyczy usunięcia wad systemu wyrównawczego (tzw. janosikowe) stwierdzonych m.in. przez Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu sygnalizacyjnym z 26 lutego 2013 r. W ocenie Komisji Skarbników UMP powinno to nastąpić m.in. poprzez zmianę wartości współczynników determinujących wysokość wpłat oraz urealnienie liczby mieszkańców.

oprac. na podst. inf. UMP

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane