W samorządach

Stare miasto

Wyniki zeszłorocznego spisu powszechnego mówią jasno: starzejemy się. W porównaniu z badaniem z 2011 r. udział ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 16,9 do 22,3 proc. To oznacza, że w ciągu dekady przybyło blisko 2 mln osób w grupie wiekowej 60–65 i więcej, tym samym już przeszło co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Samorządy skupiają coraz więcej uwagi na potrzebach seniorów.

Katowice dołączyły niedawno do prowadzonej przez WHO Światowej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu (GNAFCC). Członkostwo to zobowiązanie do wsłuchiwania się w potrzeby starzejącej się populacji, monitorowania miast pod względem dostępności dla osób starszych oraz współpracy z seniorami w celu stworzenia przyjaznego im środowiska. To także obowiązek dzielenia się doświadczeniami, osiągnięciami i wnioskami z innymi miastami i społecznościami.
Do Światowej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu należą 1333 miasta i gminy w 47 krajach, działając tym samym na rzecz ponad 298 mln ludzi. Obok Katowic jest tu sześć polskich gmin: Gdynia, Poznań, Opole, Ostrów Wielkopolski, Stargard i Oborniki.


Marcin Krupa, prezydent Katowic
Zmiany demograficzne w Polsce to fakt. Nasze społeczeństwo się starzeje i dotyczy to także Katowic. To ważne, by ludzie starsi, pomimo zakończenia aktywności zawodowej, nadal odgrywali ważną rolę w społeczeństwie, uczestniczyli w życiu społecznym i mieli możliwości, by w ciekawy sposób spędzać wolny czas. Dlatego w ostatnich latach podejmujemy coraz większe wysiłki, by działać na rzecz seniorów. Naszym głównym celem jest ich zaktywizowanie. Chcemy, aby osoby starsze wychodziły z domów. Podejmujemy wiele inicjatyw, które ułatwiają życie katowickich seniorom, jak np. „Złota rączka”. Mamy książkobus w ramach projektu „Srebrna książka”, realizujemy też szereg inicjatyw w naszych centrach seniora. Jestem dumny, że te działania zostały dostrzeżone na arenie międzynarodowej poprzez włączenie Katowic do prestiżowej, światowej sieci miast.

Rafał Zając, prezydent Stargardu
Stargard jest w Światowej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu od 2018 roku. Bez wątpienia włączenie nas do tego grona wiązało się z konsekwentną realizacją polityki senioralnej. W Stargardzie działa program mieszkań wspomaganych, w których ludzie po 55. roku życia mieszkają w komfortowych lokalach przystosowanych do ich potrzeb. Korzystają z systemu obniżek czynszów, dodatków mieszkaniowych i wsparcia wolontariuszy. Z kolei Dom Senior+ daje rodzinom osób starszych możliwość pracy zawodowej, podczas gdy ich bliski znajduje się pod profesjonalną opieką. Idealnymi miejscami do spędzania wolnego czasu są kluby seniora, zwłaszcza dla osób w trudnej sytuacji finansowej lub zdrowotnej. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji organizuje przewozy osób starszych niewielkimi busami – taka usługa ułatwia dotarcie chociażby do lekarza. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udostępnia opaski dla seniorów, które podnoszą bezpieczeństwo ich użytkowników. Dzięki tym urządzeniom w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia reakcja odpowiednich służb jest natychmiastowa. Warto też wspomnieć o tzw. miękkich projektach, jak wspieranie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z powodzeniem działa Stargardzka Karta Seniora, czyli szereg zniżek i ulg.
Raz w roku oddaję klucze do miasta uczestnikom Stargardzkich Dni Seniora. Przez cały weekend bawią się, poznają i aktywnie spędzają czas. Mój zespół doradczy ds. seniorów przedstawia ciekawe propozycje i pomysły. Jeden z nich – Krzesełko dla Seniora – na stałe wpisał się w krajobraz miasta. Przed dziesiątkami punktów usługowych, sklepów i instytucji pojawiają się dodatkowe miejsca do odpoczynku.
Staramy się, by starsi mieszkańcy jak najdłużej pozostawali w dobrej kondycji psychofizycznej i aktywnie korzystali z życia społecznego. Jednocześnie chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa płynące z systemowych rozwiązań, takich jak wsparcie wolontariuszy czy „opaski życia”.

Tomasz Szrama, burmistrz Obornik
Gmina Oborniki została powitana w GNAFCC w 2017 r. Oborniki bardzo aktywnie wspierają wszelkie działania dla seniorów, wśród nich było powołanie do życia Rady Seniorów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy wprowadzenie własnego programu, jakim jest Karta Seniora uprawniająca do wielu zniżek w placówkach handlowych i usługowych. W ramach realizacji zobowiązań, wynikających z członkostwa w Światowej Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu, planujemy podjęcie działań w kierunku wypracowania gminnych założeń polityki senioralnej, służących w konsekwencji uchwaleniu wieloletniego Obornickiego Programu Senioralnego, mającego na celu poprawę jakości życia – poprzez ukierunkowanie na seniorów – wszystkich mieszkańców Obornik.


Fot. Pixabay