Spotkanie zarządu ZMP w Płońsku

fot. ZMP

23 lutego w Płońsku odbyło się spotkanie zarządu Związku Miast Polskich. W poczet miast członkowskich przyjęte zostały Chojnice. Rozmowy zdominowały kwestie zmian w systemie finansowania JST.

Podczas spotkania członkowie zarządu zapoznali się z informacją o rozpoczęciu prac nad zmianami w finansach JST w Ministerstwie Finansów oraz o wynikach kontroli sytuacji finansowej JST przeprowadzonej przez NIK. Pozytywnie zaopiniowano projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach. Jest to czysto techniczna regulacja, która ma na celu m.in.: wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zmianę sposobu składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, doprecyzowanie zakresu danych i informacji przetwarzanych w rejestrach i postępowaniach oraz wdrożenie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także wydłużenie okresu ważności dokumentów wydawanych beneficjentom ochrony międzynarodowej.

Dyskusję wywoła projekt ustawy o zmianie ustawy ochronie zwierząt. Ostatecznie ze względu na rozbieżne głosy zdecydowano się nie zabierać stanowiska, tylko poczekać do czasu aż projekt będzie faktycznie procedowany. Pozytywnie zaopiniowano natomiast rozporządzenie MRiT ws. sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy i zdecydowano o przekazaniu wypracowanych uwag. Zarząd postanowił przekazać uwagi Krakowa do rozporządzenia MFiPR ws. udzielania pomocy de minimis na dywersyfikację działalności mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach KPO. Chodzi przede wszyskim o odesłanie do artykułu, który nie został jeszcze dostosowany do nowego sposobu ustalania dostępnego przedsiębiorstwu limitu pomocy de minimis, gdyż przepis ten wciąż odnosi się do latach podatkowych (wstecz).

 

Źródło ZMP

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane