Gospodarka

Spada liczba lokali mieszkalnych

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. liczba lokali mieszkalnych wynajmowanych z mieszkaniowego zasobu gminy wyniosła 630,7 tys. i spadła w porównaniu do 2020 r. o 2,7 proc.

Przez mieszkaniowy zasób gminy należy rozumieć lokale służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, które stanowią własność gminy. Liczba lokali mieszkalnych, na które na koniec 2021 r. obowiązywały umowy na najem z mieszkaniowego zasobu gminy (z wyłączeniem lokali zamiennych i tymczasowych pomieszczeń), wyniosła 630,7 tys., a ich powierzchnia 28 085,6 tys. mkw. W porównaniu do 2020 r. liczba obowiązujących umów na najem lokali mieszkalnych spadła o 17,6 tys. (tj. o 2,7 proc.), w tym o 16,9 tys. (tj. 2,8 proc.) w miastach i o 730 (tj. 1,3 proc.) na obszarach wiejskich. Powierzchnia wynajętych lokali zmniejszyła się natomiast o 641,5 tys. mkw., tj. o 2,2 proc. Przeciętna powierzchnia wynajmowanego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy na koniec 2021 r. wyniosła 44,5 mkw.

Na koniec 2021 roku na najem lokali z mieszkaniowego zasobu gmin (z wyłączeniem lokali zamiennych i pomieszczeń tymczasowych) oczekiwało ponad 129,0 tys. gospodarstw domowych. W porównaniu do 2020 r. zapotrzebowanie na najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy spadło o 5,2% (tj. o 7 137 gospodarstw).W 2021 r. w miastach na najem lokalu oczekiwało ponad 110,6 tys. gospodarstw domowych (o 5,5 proc. mniej niż w 2020 r.), podczas gdy na obszarach wiejskich liczba oczekujących wyniosła 18,4 tys. gospodarstw domowych (o 3,6 proc. mniej niż w 2020 r.) Z ogólnej liczby oczekujących na najem z mieszkaniowego zasobu gmin na najem socjalny lokali oczekiwało 71,3 tys. gospodarstw domowych (spadek o 4,8 proc. w porównaniu z 2020 r.), w tym 42,1 tys. gospodarstw w ramach realizacji wyroków eksmisyjnych (spadek o 3,1 proc.). Na koniec 2021 r. liczba gospodarstw oczekujących na najem tymczasowych pomieszczeń wyniosła ponad 16,6 tys.

 

Źródło: GUS

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane