W samorządach

SIM wynikający z potrzeb

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to odpowiedź na potrzeby osób, które chcą mieszkać w zasobie o wyższym standardzie, jednak choć dysponują środkami pozwalającymi regularnie opłacać czynsz, ich dochody są zbyt niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Inaczej mówiąc, grupa docelowa to osoby zarabiające i niespełniające kryteriów otrzymania mieszkania komunalnego. Wiedzą o tym Chorzów, Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Zabrze, które utworzyły SIM Śląsk.

Możliwość zakładania międzygminnych projektów SIM jest szczególnie atrakcyjna dla gmin, których zasób komunalny jest zdegradowany i dodatkowo obarczony skazą nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości, co znacząco ogranicza możliwości rewitalizacji. Jest również szansą na ograniczenie powszechnego zjawiska depopulacji, a co za tym idzie tworzenia unikalnej tkanki miejskiej.

Kooperacja miast

Jak podkreślają zgodnie Chorzów, Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Zabrze wchodzące w skład spółki, w krótkim czasie udało się dojść do porozumienia. Obecnie SIM realizuje zadania na podstawie pierwotnych założeń dotyczących poszczególnych miast. Kluczowym jest wniesienie do spółki nieruchomości, na której powstaną budynki. W pierwszym etapie Krajowy Zasób Nieruchomości wniósł do tworzonego SIM-u część nieruchomości położonej w Chorzowie o powierzchni około 3,5 ha, na której wybudowanych zostanie ok. 265 mieszkań. Chorzów planuje też kolejne inwestycje, chce wykorzystać nieruchomość znajdującą się w zasobie KZN o powierzchni ok. 22,7 ha położoną przy ul. Michałkowickiej. Według szacunków może tam powstać 1120 mieszkań.

Z kolei na nieruchomościach wniesionych aportem przez Zabrze planuje się wybudować w ramach SIM ok. 90 mieszkań, w Tarnowskich Górach – 120, natomiast w Świętochłowicach – 110.

Montaż finansowy

Montaż finansowy zakładany przez spółkę obejmuje środki pochodzące z Funduszu Dopłat, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz kredytów BGK. W ostatnim przypadku będzie to kredyt dla społecznego budownictwa czynszowego. Elementem finansowania będą też środki pochodzące z partycypacji najemców.

Prognozowana liczba i lokalizacja lokali mieszkalnych w poszczególnych miastach zapowiada się imponująco, przy czym możliwe są jeszcze zmiany związane z przygotowaniem projektów architektoniczno-budowlanych dla poszczególnych inwestycji. Ogłoszenie przetargów na prace budowlane w Chorzowie i Tarnowskich Górach nastąpi na przełomie 2022/23 r., zaś w Świętochłowicach i Zabrzu w 2023 r. W kolejnych krokach spółka będzie musiała uzyskać pozwolenia na budowę oraz ogłosić przetargi na realizację inwestycji.

Już dziś wiadomo, że przy ul. Śląskiej w Świętochłowicach planowane jest wybudowanie czterech dwusegmentowych budynków. Zgodnie ze wstępną koncepcją powinno tam powstać ok. 150 lokali. Jednak, jak zapowiadają władze miasta, ich intencją jest dokonanie zmian, które pozwolą na budowę większej liczby mieszkań o metrażu wynoszącym ok. 50 mkw., a tym samym zwiększenie potencjału oferty zakupowej dla mieszkańców.

Tym sposobem za kilka lat w miastach powstanie spora pula mieszkań dostępnych dla osób, dla których nieosiągalne są mieszkania z rynku pierwotnego od deweloperów, a które oprócz możliwości wykupu zyskają również możliwość wynajęcia mieszkania o porządnym standardzie za rozsądną cenę. Osoby planujące skorzystanie z tego rozwiązania będą musiały jednak spełnić kilka warunków ustawowych, wśród których najistotniejsze jest kryterium dochodowe oraz nieposiadanie tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości.

 

Marcin Michalik

zastępca prezydenta Chorzowa

Od lat wspieramy w Chorzowie budownictwo społeczne, czyli takie, w którym ludzie mogą zamieszkać i płacić umiarkowany czynsz. To dobra alternatywa do mieszkań deweloperskich. Nie trzeba się zadłużać i brać dużego kredytu hipotecznego. W sprawie utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkańców zwrócił się do nas Krajowy Zasób Nieruchomości, który posiada na terenie naszego miasta sporą działkę w dobrej lokalizacji. Potem pojawiła się możliwość współpracy w tym zakresie z Zabrzem, Tarnowskimi Górami i Świętochłowicami. Wyraziliśmy zgodę i tak w zeszłym roku poswatał SIM „Śląsk”. Spółka ma siedzibę w Chorzowie, zarząd przygotowuje się do stworzenia pierwszych projektów. Jeden z nich dotyczy działki przy ulicy Michałkowickiej w Chorzowie-Maciejkowicach o powierzchni 3,5 ha. Mamy już gotową koncepcję tę inwestycji i będziemy starali się pozyskać fundusze na realizację z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli się uda, to niewykluczone, że pierwszą łopatę wbijemy już w przyszłym roku.

 

Arkadiusz Czech

burmistrz Tarnowskich Gór

Tarnowskie Góry od wielu lat rozwijają się w sposób zrównoważony. Ma to swoje odzwierciedlenie w uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania, obowiązujących na ponad 97 proc. powierzchni gminy, jak też w polityce rozwoju infrastruktury. Zakończenie wielkich inwestycji z obszaru gospodarki wodno-ściekowej (budowa oczyszczalni, pokrycie wszystkich dzielnic sieciami kanalizacyjnymi) pozwoliło na skierowanie strumienia środków na inne zadania infrastrukturalne. Śledząc planowane zmiany ustawodawcze w 2020 roku, po nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości i rozmowach na temat założeń prawnych i budżetowych planowanych na szczeblu krajowym, oceniłem projekt społecznych inicjatyw mieszkaniowych jako interesujący. W momencie podjęcia rozmów mieliśmy już zrealizowaną własną inwestycję przy ulicy Andersa – budowę 72 mieszkań komunalnych – i zakończone zadanie w ramach Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – budowę 48 mieszkań.

 

Daniel Beger

prezydent Świętochłowic

Świętochłowice od lat borykają się z problemem zbyt małej liczby mieszkań dostępnych na rynku pierwotnym. Braki te są coraz bardziej odczuwalne również w kontekście zmian społeczno-gospodarczych. Coraz częściej mamy do czynienia z osobami, które mimo dość dobrej sytuacji finansowej nie są w stanie sprostać wymogom banków, a tym samym zaciągnąć kredytów hipotecznych i skorzystać z oferty deweloperskiej. Tymczasem miasto ze względu na doskonałą lokalizację w centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, bardzo dobrą komunikację oraz wciąż doskonaloną ofertę edukacyjną, rekreacyjną, jak również rosnący poziom bezpieczeństwa, stanowi doskonałą alternatywę dla osób szukających swojego miejsca na ziemi. Wpływ na coraz większe zainteresowanie mieszkaniami w Świętochłowicach ma również kompaktowość naszego miasta, przekładająca się na bezpośredni dostęp do kluczowych usług przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, w tym poruszanie się po okolicy bez konieczności korzystania z pojazdów mechanicznych. Oferta SIM z pewnością spotka się z zainteresowaniem nie tylko świętochłowiczan, ale wielu mieszkańców aglomeracji ze względu na atrakcyjne warunki finansowe i oferowany standard mieszkań, jak również lokalizację umożliwiającą szybki dostęp do miast ościennych. Jestem przekonany, że zwiększenie potencjału mieszkaniowego pozytywnie wpłynie na pozostałe aspekty rozwoju miasta. Niewątpliwie będzie jednym z niezwykle istotnych obszarów działań mających na celu nie tylko zmianę wizerunku miasta, ale przede wszystkim podniesienie jakości życia mieszkańców.