W samorządach

Samorządy w roli promotorów zdrowia

Adam Banaszak, radny sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawił w trakcie posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Regionów opinię na temat roli miast jako promotorów zdrowia. W opinii jej sprawozdawca zachęca między innymi miasta i gminy do tworzenia struktur wspierających lokalną ludność w takich kwestiach zdrowotnych, jak profilaktyka narkotykowa, planowanie rodziny, zdrowie psychiczne, a także wsparcie dla ofiar przemocy.

W opinii przyjętej jednogłośnie przez członków Komitetu Regionów autorzy wskazują, że chociaż zarządzanie systemami opieki zdrowotnej jest w większości państw członkowskich UE zdecentralizowane, a stopień decentralizacji bywa różny, w większości krajów to właśnie regiony i miasta mają najwięcej do powiedzenia przy opracowywaniu, świadczeniu lub finansowaniu usług opieki zdrowotnej.

Autorzy podkreślają, że skuteczna polityka w zakresie profilaktyki ogranicza występowanie nowych chorób i zmniejsza częstotliwość istniejących chorób zakaźnych i niezakaźnych. Strategie miast, gmin i regionów mające na celu wzmocnienie profilaktyki i promocji zdrowia stanowią zatem podstawę Europejskiej Unii Zdrowotnej.

Adam Banaszak w rozmowie ze „Wspólnotą”, po swoim wystąpieniu na forum, wyjaśnił, że: – Władze lokalne i regionalne odpowiadają za służbę zdrowia. Im bardziej będziemy promować zdrowy styl życia i pomagać mieszkańcom w ich codziennym życiu, aby było ono jak najbardziej zdrowe, tym mniej środków trzeba będzie później wydatkować na służbę zdrowia.

Samorządowcy uważają, że priorytetem jest aktualnie promowanie podstawowych usług telezdrowia w zakresie leczenia i monitorowania pacjentów i pacjentek przebywających w domu. Telemedycyna może przynieść oszczędności ekonomiczne i społeczne dzięki zapewnieniu skutecznego leczenia chorych w domu. Ponadto apelują o więcej badań na temat tego jak środowisko miejskie wpływa na wskaźniki zdrowia mieszkańców – ma to umożliwić lepsze ukierunkowanie lokalnych rozwiązań w celu zwiększenia korzyści i złagodzenia negatywnych skutków.

Samorządowcy podkreślają również, że władze regionalne i lokalne są najlepiej przygotowane do wspierania uprawiania sportu (zarówno w salach, jak i na wolnym powietrzu), który odgrywa kluczową rolę w promocji zdrowia i zapobieganiu chorobom. Zachęcają więc Unię Europejską do wspierania tych działań we wszystkich swoich strategiach politycznych.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane