W samorządach

Samorządowcy działają i oczekują wsparcia

18.03.2020

Zawieszenia wpłat na „Janosika", wykreślania ograniczeń zadłużania się samorządów i dodatkowego wsparcia w formie subwencji – tego domagają się samorządowcy Unii Metropolii Polskich deklarując jednocześnie współpracę w przygotowaniu rozwiązań. Związek Miast Polskich przypomina o biegnących terminach kpa i obowiązkowych sprawozdań, konsultacji. Sugeruje też wprowadzenie możliwości zastępowania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów wykonywania obowiązków rad, oraz apeluje o pomoc dla sektora przedsiębiorstw komunalnych.

Wiele organizacji samorządowych przedstawiło ostatnio stanowiska i pomysły dotyczące pakietów osłonowych dla JST w związku z problemami finansowymi i administracyjnymi jakie wywołuje walka z Koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19.

– Najemcy nieruchomości będą oczekiwali od nas zwolnień z opłat, przedsiębiorcy ulg podatkowych, a korzystający z usług spółek komunalnych również zmniejszenia powinności za zużywane media. To tylko wstępna grupa liczących straty, która z pewnością w miarę postępu sytuacji będzie się powiększać – napisał Jacek Gursz w stanowisku Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski sugerując konieczność przyjęcia pakietu osłonowego dla JST.

ZMP chce zastępowania rad

Związek Miast Polskich zauważył, że to rząd dysponuje wielomiliardowymi środkami przeznaczonymi specjalnie na finansowanie skutków epidemii, samorząd natomiast nie ma żadnych rezerw. Odbywający się w formie telekonferencji zarząd związku zwrócił uwagę na pilną konieczność rozwiązania problemu terminów załatwiania setek tysięcy spraw urzędowych, a także obowiązków JST (sporządzania sprawozdań, przeprowadzania zebrań, konsultacji), które są zagrożone.

Samorządowcy zwrócili uwagę, że zawieszenia działalności organów stanowiących JST w sytuacji zakazu zebrań i zgromadzeń, ale również z powodu powszechnie występujących obaw o stan zdrowia wymaga to pilnego wprowadzenia przepisu umożliwiającego wójtom, burmistrzom i prezydentom wykonywa­nie obowiązków rad, które nie są przez nie realizowane, a także podejmowanie jedno­osobowo decyzji, do których zwykle potrzebna jest zgoda organu stanowiącego.

Podobnie jak Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski apelują o wprowadzenie pakietu osłonowego wobec spodziewanego uszczuplenia dochodów JST i spowolnienia gospodarczego.

Wprowadzany pakiet osłonowy musi dotyczyć również podmiotów gospodarczych ze sferey komunalnej, ponieważ to właśnie one zapewniają codzienną, bieżącą obsługę ludności w egzystencjalnych dziedzinach życia (woda, ścieki, ciepło, transport publiczny itp.).

Wcześniej w apelu do rządu przedstawiono propozycje:  

– objęcia przedsiębiorstw komunalnych i samorządowych jednostek organizacyjnych mechanizmami wsparcia pozwalających ograniczyć negatywne, ekonomiczne skutki epidemii. 

– wprowadzenia rozwiązań prawnych, które przy zachowaniu obowiązku opłacania podatków i opłat lokalnych, nie obciążałby osób fizycznych i prawnych konsekwencjami ewentualnych opóźnień w ich  regulowaniu (np. zwolnienie z obowiązku opłacania odsetek za ściśle określony okres);

– rezygnacji w przyszłości z wprowadzania nowych obciążeń samorządów terytorialnych, które podobnie jak przedsiębiorcy, dotknięte skutkami epidemii przez długi czas będą wychodzić z zapaści finansowej;

- zmiany warunków korzystania z programów wspierających rozwój społeczny i gospodarczy, zarówno finansowanych z budżetu państwa jak i z środków unijnych.

UMP za wykreśleniem ograniczeń zadłużania

Najbardziej konkretne i daleko idące postulaty przedstawiła Unia Metropolii Polskich.

Przedstawiła apel o:

1. wsparcie samorządów poprzez wzrost subwencji ogólnej w celu zrekompensowania spadków dochodów związanych z pandemią COVID-19,

2. zawieszenie wpłaty „janosika” przez samorządy do końca roku 2021,

3. wykreślenie sankcji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych (dotyczących uchwalania budżetów i sprawozdań),

4. wprowadzenie rekompensaty wszędzie tam, gdzie koszty gospodarowania odpadami są wyższe niż maksymalny, ustawowy poziom opłat (ewentualnie apelujemy o podniesienie maksymalnych stawek).

 

 

 

TAGI: Stanowiska, Finanse, finanse samorządowe,