W samorządach

Rzeszów pozostanie w dotychczasowych granicach

Granice Rzeszowa nie zostaną jednak powiększone o sołectwa należące do gminy Boguchwała - zadecydowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Za takim rozwiązaniem zgodnie opowiedziały się Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP. Sprawą sporną pozostają granice Sanoka.

Powiększenie Rzeszowa o sołectwa należące do gminy Boguchwała było w zasadzie przesądzone (znalazło się w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta) jednak, wobec braku poparcia ze strony ZMP i ZGW RP, wniosek zostanie wykreślony. Jak uzasadnił dyrektor Biura ZMP Andrzej Porawski, wycofanie poparcia dla zmiany granic było podyktowane stanowiskiem mieszkańców sołectw, wyrażonym w trakcie konsultacji społecznych.
– To wniosek historyczny, bo Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP porozumiały się w tej kwestii i wspólnie wystąpiły do strony rządowej o zmianę decyzji wojewody w sprawie Rzeszowa. Zazwyczaj wnioski tych dwóch korporacji są różne w sprawie granic. My odpowiadamy pozytywnie na tę prośbę – skomentował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

KWRiST nie zajęła stanowiska w sprawie zmiany granic Sanoka poprzez włączenie doń trzech sołectw z gminy Sanok. Związek Miast Polskich poparł wniosek miasta, jednak Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Powiatów Polskich opowiedziały się przeciw. Zaproponowały jednocześnie odłożenie o rok zmiany granic, by ponownie przeprowadzić konsultacje społeczne, które przeprowadzono z błędami merytorycznymi i formalnymi. MSWiA zamierza podtrzymać zawartą w projekcie opinię wojewody podkarpackiej Ewy Leniart, proponującą powiększenie granic miast Sanoka. Ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów.

Przypomnijmy, że projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta nadaje od 1 stycznia 2022 roku status miasta 10 miejscowościom. Oto one:

Pruszcz - w województwie kujawsko-pomorskim;
Izbica - w województwie lubelskim,
Lutomiersk - w województwie łódzkim,
Bolimów – w województwie łódzkim;
Cegłów – w województwie mazowieckim;
Nowe Miasto – w województwie mazowieckim,
Jedlnia-Letnisko – w województwie mazowieckim;
Iwaniska – w województwie świętokrzyskim;
Olsztyn – w województwie śląskim;
Kaczory – w województwie wielkopolskim

Źródło Związek Miast Polskich, fot. UM Rzeszowa