W samorządach

Przygotuj się na zmiany przepisów w zakresie nieczystości ciekłych – bezpłatne szkolenie!

Zapraszamy na bezpłatne webinarium pn. “Nowe zadania i obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych w świetle najnowszych aktów prawnych”. Wydarzenie, organizowane przez Instytut Edukacji Środowiskowej oraz spółkę Ścieki Polskie, odbędzie się 19 lipca 2022 r. o godz. 10:00.

W trakcie spotkania omówione zostaną następujące tematy:
1. Nowe znaczenie definicji “nieczystości ciekłych”
2. Zakres sprawozdania rocznego z zakresu nieczystości ciekłych, które będzie obowiązkowe dla gmin od 1 stycznia 2023 r.
3. Zmiany w zezwoleniach oraz sprawozdaniach kwartalnych
4. Sposoby przeprowadzania kontroli z narzuconą ustawowo częstotliwością minimum raz na dwa lata każda nieruchomość wyposażona w ZB i POŚ
5. Terminy wprowadzania w życie znowelizowanych przepisów
6. Możliwości wykorzystywania narzędzi cyfrowych do monitorowania i zarządzania gospodarką ściekową  w gminie.

Szkolenie poprowadzi zespół ekspertów, w składzie: Paweł Małkiewicz - prawnik, wspólnik Małkiewicz Polachowski Adwokaci, Paweł Koprowski - prezes Instytutu Edukacji Środowiskowej oraz Wojciech Witowski -  CEO i współzałożyciel firmy Ścieki Polskie Sp. z o.o.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy włodarzy gmin i miast oraz wszystkich przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za realizację samorządowych zadań z zakresu nieczystości ciekłych.

Spotkanie jest bezpłatne, jednak ilość uczestników jest ograniczona dlatego zachęcamy do zarezerwowania miejsca na szkoleniu!

Więcej informacji i możliwość dokonania rejestracji dostępne na stronie: https://sciekipolskie.org/szkolenie-on-line-nowe-zadania-i-obowiazki-gmin-w-zakresie-nieczystosci-cieklych-w-swietle-najnowszych-aktow-prawnych/


Bezpośredni link do formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/szkolenie-nieczystosci-ciekle