Klub prenumeratora

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zarządzanie stresem

Mniejsze lub większe kryzysy zdarzają się każdemu z nas. Nie każdy jednak reaguje na podobne sytuacje w ten sam sposób. Wpływ na to ma wiele czynników, w tym m.in.: typ osobowości, poziom odporności psychicznej, indywidualne nawyki, czy nasze osobiste doświadczenia.

Pewne jest natomiast, że nie służą nam ani ciągły pęd, przeciążenie obowiązkami, czy brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, ani też rutyna codziennej pracy i poczucie monotonii. Nie najlepiej też znosimy zależności służbowe, które powodują brak poczucia sprawstwa i frustrację. To proste drogi do wypalenia zawodowego. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników nt. potrzeby świadomego zarządzania stresem w kontekście zawodowym i prywatnym. Punktem wyjścia będzie jasne zdefiniowanie wartości osobistych w szerszym kontekście – kultury organizacyjnej i zależności stanowiskowych, zakresu obowiązków oraz życia po godzinach pracy. Omówione zostaną także sposoby identyfikacji różnic pomiędzy przemęczeniem a – zbyt często trywializowanym – wypaleniem zawodowym. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się więcej nt. metod wspierających efektywną realizację obowiązków, sprzyjających redukcji napięcia i poczucia braku kontroli, jak również nt. zasad budowania satysfakcjonującego środowiska pracy.

 


Szkolenie dostępne jest na stronie www.klubprenumeratora.com.pl