Akademia "Wspólnoty"

Prowadzenie kontroli nieskanalizowanych nieruchomości – dyrektywa ściekowa

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 18 października o godz. 13.00 w ścieżce „Nowe prawo".

Dnia 9 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549). Jej głównym zadaniem było wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów wdrażających tzw. dyrektywę ściekową celem uniknięcia przez Polskę zapłaty wielomiliardowych kar. Szereg niezwykle istotnych zmian wprowadzono m.in. do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), czyli ustawy określającej m.in. obowiązki właścicieli nieskanalizowanych nieruchomości. Zmiany te objęły nie tylko rozszerzenie pojęcia nieczystości ciekłych również na osady pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków, ale także problematykę kontroli wspomnianych przed chwilą nieskanalizowanych nieruchomości.

Podczas webinaru omówione zostaną najnowsze rozwiązania prawne odnoszące się do problematyki prawidłowego postępowania z nieczystościami ciekłymi przez wszystkie grupy zainteresowanych tym tematem podmiotów, tj. właścicieli nieruchomości, gmin oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru tych nieczystości. Omówione zostaną obowiązki nałożone przez ustawodawcę na tę podmioty, w tym obowiązki kontrolne realizowane przez gminy.

Webinar przeznaczony jest dla wszystkich osób zajmujących się problematyką nieczystości ciekłych, w szczególności pracowników merytorycznych urzędów gmin i miast.

 

Szkolenie poprowadzi  Mateusz Karciarz - prawnik i wykładowca. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. W praktyce zajmuje się prawnymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów komunalnych oraz zagadnieniami prawa ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami. Prelegent na seminariach i konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa samorządowego, autor wielu publikacji dotyczących prawa samorządowego.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane