W samorządach

Pierwszy Internet satelitarny ze środków unijnych w Polsce już działa

Kolejna „biała plama” znika z internetowej mapy Polski. Dzięki sprawdzonej technologii internetu satelitarnego, mieszkańcy Gminy Gąbin już od czerwca mogą się cieszyć z wysokiej jakości dostępu do szerokopasmowego internetu.

Wszystko to dzięki pierwszemu w Polsce projektowi internetu satlitarnego zrealizowanemu przy udziale środków z dotacji unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG 8.3). 

Gmina Gąbin dostarczyła swoim mieszkańcom 42 zestawy satelitarne wraz ze sprzętem komputerowym dla gospodarstw domowych. Ponadto zorganizowała gruntowne szkolenia, w których uczestniczyło 160 osób z gospodarstw domowych objętych projektem. Uczestnicy zostali podzieleni na odpowiednie grupy, a zakres zajęć obejmował m.in. podstawowe zasady obsługi komputera, informacje na temat korzystania z internetu, informacje dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci, zwłaszcza w odniesieniu do osób niepełnoletnich.

Przedstawione zostały także podstawowe informacje nt. zasad legalnego korzystania z zasobów Internetu, omówiono możliwości wykorzystania Internetu do nauki, poszukiwania informacji, pracy, korzystania z usług administracji publicznej, obsługi poczty elektronicznej i programów jak edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne. Każdy uczestnik również otrzymał materiały szkoleniowe.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Gąbin” jest realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu – einclusion. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.wykluczeniecyfrowe.gabin.pl/

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane