W samorządach

O szansach i zagrożeniach dla JST - wywiad z Jerzym Kwiecińskim.

O ocenę kondycji współczesnego samorządu, o szanse i zagrożenia dla JST zapytaliśmy znakomitego eksperta. Jerzy Kwieciński do niedawna był wiceprezesem banku PEKAO SA odpowiadającym za pion inwestycji, pełnił funkcje ministra rozwoju, ministra finansów, a także pracował jako sekretarz i podsekretarz stanu w kilku resortach.

Jerzy Kwieciński do niedawna był wiceprezesem banku PEKAO SA odpowiadającym za pion inwestycji. Ogromne doświadczenie administracyjne – Jerzy Kwieciński pełnił funkcje ministra rozwoju, ministra finansów, a także pracował jako sekretarz i podsekretarz stanu w kilku resortach – połączone ze świetną orientacją w biznesie i problematyce inwestycji z funduszy europejskich to znakomita pozycja do tego, aby ocenić kondycję współczesnego samorządu. O szansach i zagrożeniach dla JST Jerzy Kwieciński opowiedział redaktorowi Królowi podczas EKG w Katowicach.

Rozmawia Janusz Król - redaktor naczelny PST Wspólnota z Jerzym Kwiecińskim. 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane