Akademia "Wspólnoty"

Nowelizacja KSH – najważniejsze zmiany dla samorządowych spółek

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 4 października o godz. 13.00 w ścieżce „Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje".

Nowe wyzwania dla spółek komunalnych i nadzoru właścicielskiego w jednostkach samorządu terytorialnego

W dniu 13 października 2022 roku wejdzie w życie, opublikowana w dniu 12 kwietnia 2022 roku,  ustawa z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Jest to pierwsza tak istotna zmiana przepisów tej ustawy od 2000 roku. Wprowadzone modyfikacje mają wpływ na funkcjonowanie rad nadzorczych i zarządów wszystkich spółek kapitałowych niezależnie od ich formy prawnej ( spółka z o.o., prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna ) oraz rodzaju właścicieli ( prywatni, publiczni ). Skutkują koniecznością weryfikacji dotychczasowych postanowień umów/statutów spółek oraz wymagają podjęcia decyzji o sposobie wykorzystania nowych regulacji prawnych. Istotnie zmieniają uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych.  Nowelizacja przepisów wymaga dokonania weryfikacji czy osoby pełniące w spółkach funkcje członka zarządu, członka rady nadzorczej, prokurenta lub likwidatora mogą nadal je wykonywać.

W ramach webinarium uzyskają Państwo informacje o zakresie wprowadzonych zmian i ich skutkach oraz będziecie mogli Państwo zapoznać się z propozycjami dobrych praktyk w odniesieniu do istotnych kwestii.

Webinarium nie obejmuje przepisów dotyczących prawa holdingowego.

 

Szkolenie poprowadzi Beata Kocięcka - absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń gospodarczych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ) oraz pomocy publicznej ( Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ). Posiada tytuł Master of Business Administration Nottingham Trent University. Wieloletni członek zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego także prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, w tym towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. W latach 2005 - 2022 Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania. W imieniu Prezydenta Miasta realizowała zadania w zakresie nadzoru nad spółkami Miasta Poznania i podmiotami zależnymi od tych spółek. Od 2006 roku członek rady nadzorczej spółki z większościowym udziałem Miasta Poznań AQUANET S.A., a od 2019 roku członek Rady Nadzorczej Remondis Sanitech sp. z o.o. Obecnie Dyrektor do sp. Wsparcia Operacyjnego w Grupie Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. w Poznaniu, gdzie realizuje m.in. zadania w zakresie compliance. 


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl