Akademia "Wspólnoty"

Najnowsze zmiany dotyczące ZUS

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 11 stycznia o godz. 13.00 w ścieżce "Nowe prawo".

Webinar ma na celu omówienie najistotniejszych zmian, które weszły już w życie bądź wejdą w życie w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wspomniana ustawa wprowadza szereg zmian do obowiązujących przepisów, w tym w szczególności do: ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz do ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawa w szczególności przewiduje zmiany dotyczące zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi, prawa do świadczeń, usprawnienia obsługi i uporządkowania działań płatników składek oraz usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek. Niektóre zmiany weszły w życie już z dniem 18.09.2021 r., inne wejdą w życie od 1.01.2022 r., kolejne od kwietnia 2022 r., a jeszcze inne wejdą dopiero w życie w styczniu 2023 r. Część zmian to zmiany rewolucyjne, inne z kolei mają charakter wyłącznie porządkowy. Celem webinaru jest chronologiczne przedstawienie najistotniejszych zmian wraz z ich praktycznym omówieniem, w tym także na podstawie kazusów.

Szkolenie poprowadzi Martyna Dziedzic - adwokat, specjalista z zakresu prawa pracy w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j., działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy. W zakresie prawa pracy doradza głównie przedsiębiorstwom z udziałem kapitału zagranicznego. Na co dzień wspiera Klientów w kwestiach związanych z systemem ubezpieczeń społecznych, w sprawach dot. BHP, a także w kontaktach ze związkami zawodowymi. Dodatkowo reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach związanych głównie z obszarem prawa pracy.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl