W samorządach

Nadbałtyckie samorządy zacieśniają współpracę

W zebraniu założycielskim Stowarzyszenia „Strefa przybrzeżna” wzięli udział przedstawiciele 6 jednostek – miast Ustka i Łeba oraz gmin Wicko, Główczyce, Smołdzino i Ustka.

W spotkaniu uczestniczył również Zdzisław Kotuniak, zastępca dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego oraz Jacek Zdrojewski i Radomir Matczak, przedstawiciele Związku Miast Polskich. Na spotkaniu wybrano władze stowarzyszenia: zarząd – burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiśki – prezes zarządu, wójt gminy Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska – wiceprezes zarządu, burmistrz Ustki Jacek Maniszewski – członek zarządu oraz Komisję Rewizyjną: wójt gminy Smołdzino Arkadiusz Walach – przewodniczący, wójt gminy Główczyce Danuta May – członek i Dariusz Waleskiewicz – członek.

Powstanie stowarzyszenia jest efektem wielomiesięcznej współpracy samorządów, Słowińskiego Parku Narodowego i projektu CWD. 29 września 2023 r. samorządowcy podpisali „Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna” pomiędzy województwem pomorskim a gminą miejską Łeba, gminą Główczyce, gminą Smołdzino, gminą Ustka, miastem Ustka, gminą Wicko. W ramach projektów strategicznych wskazanych w Porozumieniu ZPT finansowanym w ramach FEP 2021–2027 dla Strefy Przybrzeżnej przeznaczono 37,237 mln zł na łącznie 21 projektów inwestycyjnych.

Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim prowadzenie działalności wspomagającej rozwój Obszaru Funkcjonalnego „Strefa Przybrzeżna – część zachodnia”, wspólne reprezentowanie obszaru wobec administracji rządowej i samorządowej, inicjowanie ponadlokalnej współpracy, związanej szczególnie z Morzem Bałtyckim. Za istotne uznano także współdziałanie przy realizacji dużych inwestycji np. w sektorze energetycznym (takich jak morska energetyka wiatrowa).

oprac. na podst. inf. UM Ustka

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane