Gospodarka

Na wschodzie o zamówieniach publicznych

fot. Wschodnie Forum Zamówień Publicznych

Dzisiaj już żaden samorządowiec nie jest w stanie wyobrazić sobie funkcjonowania urzędu bez znajomości prawa zamówień publicznych. Stoi ono na straży racjonalności wydatkowania środków publicznych i gwarantuje przejrzystość podejmowanych decyzji. Dlatego też Katedra Postępowania Administracyjnego UMCS oraz Pracodawcy Ziemi Lubelskiej zdecydowali się zorganizować czwartą edycję Wschodniego Forum Zamówień Publicznych, w tym roku pod hasłem „Procedura zamówień publicznych, nowe pzp w orzecznictwie – edycja 2023”.

Analiza problemów zgłaszanych, przed i podczas konferencji, przez przedsiębiorców i jednostki sektora finansów publicznych wskazuje, że największe wątpliwości budzą procedury: ustalenia wartości zamówienia, postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, zmiany umowy o zamówienie publiczne czy też ustalenia warunków udziału w postępowaniu. Forum adresowane było w szczególności do praktyków, którzy na co dzień stosują ustawę, ponieważ to od ich profesjonalizmu zależy przygotowanie postępowań o zamówienie publiczne. Podczas debaty „Rola organów orzeczniczych w procesie ewaluacji przepisów nowego prawa zamówień publicznych i wyznaczania kierunków zmian” zwrócono uwagę na kilka istotnych kwestii m.in. znaczenia orzecznictwa w codziennej pracy urzędów, rolę wydawanych przez UZP opinii stanowiących istotne „drogowskazy” dla uczestników zamówień publicznych, potrzebę ujednolicenia orzecznictwa, szczególną uwagę poświęcono również rosnącej roli sądu ds. zamówień publicznych.

Organizatorom wydarzenia udało się zgromadzić wybitnych ekspertów, teoretyków i praktyków zamówień publicznych. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Prorektor UMCS w Lublinie Prof. dr hab. Arkadiusz Bereza, dr Joanna Knapińska – Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, Jan Kuzawiński – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, prof. dr hab. Janusz Niczyporuk – Sędzia Sądu Najwyższego, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego UMCS w Lublinie, dr Marcin Smaga – Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej UJ, dr Robert Siwik – Instytut Nauk PAN, dr Mariusz Filipek – Katedra Postępowania Administracyjnego UMCS w Lublinie, Monika Skalska – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Małgorzata Stręciwilk – Z-ca Kanclerza ds. Ogólnych UMCS w Lublinie, Mateusz Winiarz – Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej UJ.  

 

dr Mariusz Filipek – Katedra Postępowania Administracyjnego UMCS w Lublinie

Z informacji, które do nas docierają organizowane przez nas konferencje stanowią istotny głos samorządowców i przedsiębiorców w debacie publicznej dotyczącej zamówień publicznych. Potwierdza to wysoka frekwencja przedstawicieli świata nauki, biznesu i samorządu. W tym roku chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na dwie kwestie: rolę organów orzeczniczych w procesie ewaluacji przepisów nowego prawa zamówień publicznych, o której debatowaliśmy podczas dzisiejszego spotkania oraz mediacje i koncyliacje przed Prokuratorią Generalną, o której mamy nadzieję porozmawiać podczas XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane