W samorządach

Ministerstwo rezygnuje z reguły dla samorządów

Na końcu kwietnia Rada Ministrów przyjęła aktualizację Programu Konwergencji – opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu, który opisuje średniookresowe założenia polityki gospodarczej. Co z niego wynika dla samorządów?

Na pierwszy plan rzuca się rezygnacja z forsowanej na początku 2012 roku tzw. „reguły wydatkowej”. Jak wykazały sprawozdania za 2012 rok, deficyt sektora samorządowego wyniósł zaledwie 3,1 mld zł, w porównaniu do 10,7 mld czy 14,2 mld w latach 2011 i 2010. Jak pisze MF – „przeprowadzone analizy (…) wskazują na wystarczającą, dużą siłę ograniczającą nierównowagę fiskalną tego podsektora” przez obowiązujące obecnie przepisy. Oznacza to, że ograniczenia art. 242 i 243 UoFP będą najprawdopodobniej ostatnimi dotyczącymi finansów samorządowych na najbliższe lata.

 

Co bardzo istotne, MF planuje dalsze zmniejszanie udziału inwestycji sektora publicznego w PKB. Jest to oczywiście podyktowane „przejściem” na nową perspektywę finansową UE. W ten sposób udział inwestycji sektora publicznego do PKB w 2013 ma wynieść 3,8 proc., zaś w 2012 wynosił 4,6 proc. a w 2011 roku aż 5,7 proc. Kolejna perspektywa ma być bardziej przedsiębiorcza aniżeli infrastrukturalna, dlatego samorządy powinny powoli przyzwyczajać się do mniejszych inwestycji.

 

Podobnie jak inwestycje, stale mają ulegać zmniejszeniu ogólne wydatki sektora publicznego do PKB (w 2013 ma to być udział rzędu 39,7%, zaś w 2016 ok. 37%). Oznacza to, że mimo spowolnienia gospodarczego, wydatki publiczne (a więc i samorządowe) mają spadać w relacji do PKB, co przy obecnych założeniach wzrostu PKB oznacza częściową stagnację wydatków.

 

W zakresie tempa wzrostu PKB, rok 2013 ma być najgorszy w ostatnich latach (1,5 proc. w porównaniu do 1,9 proc. w 2012 czy planowanego 2,5 proc. w 2014). Oznacza to, że mniejsze wpływy z tytułu PIT czy CIT będą odbijać się czkawką jeszcze minimum 2 lata. Później ma już być tylko lepiej.

Autor jest prezesem zarządu Curulis Sp. z o.o.

 

W numerze 11 Wspólnoty w dziale "RZĄD" źle zinterpretowaliśmy część zapisów dokumentu (Programu Konwergencji) jako chęć powrotu Ministerstwa Finansów do nakładania nowych obostrzeń na samorządy. Za pomyłkę przepraszamy.

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane