MF publikuje prognozę dochodów JST w 2022 r.

W 2022 roku żaden samorząd nie będzie miał mniejszych dochodów, niż sam sobie prognozował, a w kolejnych latach dochody samorządowe będą wyższe niż wynika to z prognoz samorządów - zapewnia Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo opublikowało szczegóły podziału 8 mld zł, które w 2022 roku mają otrzymać JST. „Zostały one podzielone algorytmem, opartym na obiektywnych danych. Pieniądze te samorządy będą mogły wydać zgodnie ze swoimi potrzebami” - informuje MF, dodając, że w myśl wyliczeń resortu dochody samorządowe z tytułu PIT i CIT w 2022 r. (łącznie z 8 mld zł) będą wyższe o 10,3 proc. od dochodów prognozowanych przez same JST przed ogłoszeniem programu „Polski Ład”.

Gminy mogą liczyć na kwoty od 305,6 tys. zł do 305,6 mln zł. W przypadku powiatów ziemskich będzie to od 408 tys. zł do 26,4 mln zł. Z kolei samorządy województw otrzymają kwoty od 6,4 mln zł do 38,4 mln zł.

W załączonym zestawieniu porównano dochody z tytułu udziałów JST w PIT i CIT prognozowane przez JST przed ogłoszeniem założeń „Polskiego Ładu” z prognozowanymi przez MF dochodami z tego tytułu, po wprowadzeniu rządowego programu.
Zestawienie prognozowanych dochodów dla wszystkich JST w 2022 r. znajduje się TUTAJ


Źródło: Ministerstwo Finansów, fot. Pixabay