W samorządach

MEiN: Lekcje powinny odbywać się w formie stacjonarnej

Resort nie widzi przesłanek do tego, aby organy prowadzące rezygnowały ze stacjonarnego funkcjonowania placówek oświatowych w związku ze wzrostem cen energii czy brakiem opału.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że w 2022 roku samorządy otrzymają dodatkowe 13,7 mld zł na zadania publiczne, w tym z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła. Sejm przyjął nowelizację ustawy o dochodach JST, w której znalazły się działania osłonowe w celu łagodzenia kryzysu energetycznego – m.in. szkoły, przedszkola będą korzystać z zamrożonych cen gazu. Dodatkowo w bieżącym roku samorządy będą mogły korzystać z dodatkowych środków w wysokości 13,7 mld zł poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła. Pieniądze będą mogły przeznaczyć na bieżącą działalność, w tym funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych.

„Przepisy o możliwości zawieszenia zajęć na czas oznaczony odnoszące się do niskich temperatur lub zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, funkcjonują od 2003 roku. Regulują sytuacje nieprzewidziane, o charakterze losowym, natomiast nie zwalniają i nie mogą być pretekstem dla organu prowadzącego do rezygnacji z obowiązków określonych w przepisach prawa” – ostrzega MEiN. „W sytuacji problemów związanych z realizacją zadań własnych gminy zwracamy się do dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych o kontakt z kuratorami oświaty i poinformowanie o zaistniałych problemach” – dodaje resort.