W samorządach

Marek Woźniak: Brak możliwości powiększania budżetu UE to problem

Delegacje z Polski i Rumunii spotkały się w Europejskim Komitecie Regionów by porozmawiać o kwestiach, które są wspólne dla samorządowców z obu krajów. Rozmowy dotyczyły między innymi polityki spójności, ale też wojny na Ukrainie.

Uszczuplanie polityki spójności to ważny i często poruszany temat podczas majowego posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Regionów. – Cały Komitet Regionów musi zadbać o to, aby decydenci europejscy nie dokonali uszczupleń w polityce spójności, wydobywając część tych funduszy na inne cele. (...) Głównym problemem, który wszyscy sobie uświadamiają, jest szczupłość europejskiego budżetu i brak możliwości jego powiększane. Oczywiście są scenariusze, które zakładają, że ten budżet mógłby być większy, gdyby podjęto decyzję o ukształtowaniu się własnych dochodów, tego budżetu, w postaci jakichś określonych opłat, które na obszarze Unii Europejskiej mogłyby wnosić podmioty gospodarcze. Była tutaj chociażby myśl o tym, żeby obciążyć nadawców internetowych. - mówił marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak w rozmowie z dziennikarzem „Wspólnoty" po spotkaniu delegacji polskiej i rumuńskiej w Brukseli.

Marszałek dodał również, że: – chodzi o to, żeby obronić wielkość środków w polityce spójności, która już dzisiaj jest dostępna, ale również zmodyfikować nieco reguły wydatkowania tych środków, bo słyszymy od wielu lat o uproszczeniach, ale tak naprawdę procedury są coraz bardziej skomplikowane, coraz trudniej dostępne dla wielu beneficjentów, którzy nie korzystają z fachowej pomocy, a chciałoby się widzieć te pieniądze jako dostępne łatwiej i umożliwiające wielu podmiotom, często tym nie najbardziej profesjonalnie przygotowanym do pozyskiwania tych środków, sięgnięcie po te środki.

Komitet Regionów w trakcie majowego posiedzenia przyjął opinię, w której także odniósł się do kwestii uproszczeń w pozyskiwaniu środków z UE przez samorządy. Członkowie komitetu podkreślają w niej, że mimo wielu uproszczeń wprowadzonych przez Komisję Europejską złożoność funduszy unijnych i zasad ich wykorzystania nadal utrudnia władzom lokalnym i regionalnym korzystanie z programów UE. Dodają także, że ograniczona zdolność podmiotów lokalnych i regionalnych do uzyskania dostępu do możliwości finansowania i realizacji projektów wynika również z braku umiejętności technicznych lub zdolności do zapewnienia oczekiwanego współfinansowania. W swojej opinii członkowie Komitetu zaapelowali do Komisji Europejskiej o wspieranie w szczególności państw członkowskich o niskim wskaźniku absorpcji środków finansowych za pomocą środków służących budowaniu zdolności do ich pozyskania i wydatkowania.

W opinii zauważono również, że środki finansowe w ramach polityki spójności były wykorzystywane do systematycznego reagowania na niedawne kryzysy. Samorządowcy europejscy zauważają, że chociaż mogło to przyczynić się do zapobieżenia dalszemu pogłębianiu się różnic, to jednak w każdym instrumencie reagowania kryzysowego należy nadal przestrzegać zasad spójności dotyczących opartego na dowodach programowania strategicznego, partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane