Akademia "Wspólnoty"

Kto, kiedy i jakie naruszenie będzie mógł zgłosić w jednostkach samorządowych?

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 5 października o godz. 13.00 w ścieżce "Sygnaliści w samorządzie"

Już niebawem – a dokładnie 17 grudnia tego roku - mija termin na wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwanej „Dyrektywą o sygnalistach”. Dlatego warto już teraz przygotować się na wdrożenie wewnętrznego systemu sygnalizacji. Dyrektywa wymaga tego od wszystkich podmiotów publicznych – w tym od podmiotów będących własnością lub znajdujących się pod kontrolą takich podmiotów (np. spółka komunalna). Aby odpowiednio przygotować wewnętrzny system sygnalizacji, trzeba najpierw znać odpowiedź na pytanie – kto, kiedy i jakie naruszenie będzie mógł zgłosić w ramach tego systemu?

Dlatego w tym webinarium odpowiemy na pytania:
- kto może być sygnalistą?

- kiedy sygnalista może dokonać zgłoszenia aby zostać objętym ochroną?
- kim jest fałszywy sygnalista?
- kto poza sygnalistą objęty jest ochroną?
- czy można ujawnić tożsamość sygnalisty?
- jakie naruszenie sygnalista może zgłosić?
- jakich dziedzin dotyczyć mogą zgłaszane naruszenia?

Szkolenie poprowadzi Joanna Nazdrowicz - radca prawny, od 2017 roku związana z Kancelarią Ostrowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Toruniu. Główny przedmiot jej działalności zawodowej związany jest z bieżącą obsługą prawną organów administracji państwowej, w szczególności w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego stosowanego w sferze działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz Marta Trzeciak - radca prawny. W 2017 roku zdała egzamin radcowski uzyskując drugi najlepszy wynik w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Z Kancelarią Ostrowski i Wspólnicy związana od 2013 roku. W kancelarii zajmuje się obecnie obsługą klientów w zakresie prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, także występując jako pełnomocnik w postępowaniu sądowym. Ponadto posiada doświadczenie w prawie podatkowym – w tym prowadzeniu sporów podatkowych zarówno na etapie postępowania podatkowego, jak i postępowania sądowoadministracyjnego, a także w bieżącej obsłudze organów administracji publicznej oraz dochodzeniu należności w postępowaniu sądowym i pozasądowym.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl