Akademia "Wspólnoty"

Konsekwencje zmiany w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej – zapraszamy na szkolenie w Akademii "Wspólnoty"

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Pochopień, który jako dyrektor w Ministerstwie Edukacji Narodowej był odpowiedzialny za naliczenie części oświatowej subwencji ogólnej.

Celem szkolenia jest poznanie zasad związanych z podziałem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021 oraz ich konsekwencji dla wysokości dochodów samorządu terytorialnego. Na szkoleniu omówione zostaną zmiany w algorytmie podziału subwencji na 2021 r., w szczególności w zakresie wag P2 i P11. Oszacowane zostaną efekty tych zmian dla finansów samorządu. Na ile zmiany wpłyną na finansowanie małych szkół? Czy wzrośnie finansowanie szkół dla dorosłych? Jaki będzie wpływ rozporządzenia na dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne?

 

Szkolenie odbędzie się 12 stycznia 2021 r.  o godz. 13.00, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

 

Więcej informacji o szkoleniach dla pracowników JST znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl