W samorządach

Komisja pozytywnie o ustawie okołobudżetowej – przez nieuwagę

Jednostki samorządu terytorialnego będą musiały rozliczać się z części subwencji oświatowej! – To krok w tył w dziedzinie samodzielności finansowej samorządów, zmiana ustrojowa i łamanie konstytucji – grzmią samorządowcy.

Podczas październikowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego jedna z najważniejszych spraw została poruszona dopiero w bloku „spraw różnych”, gdy głos zabrał sekretarz strony samorządowej Andrzej Porawski. – We wrześniu pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt ustawy okołobudżetowej, przez nieuwagę… – zaczął dyrektor Związku Miast Polskich.

 

Jego zdaniem przedstawiciele zarówno zespołu ds. finansów jak i później członkowie KWRiST nie zauważyli konsekwencji art. 34 projektu ustawy, a ten nakazuje samorządom przeznaczyć na realizację edukacyjnych potrzeb specjalnych dzieci nie mniej niż samorząd otrzymuje przy podziale subwencji oświatowej. Taki zapis jest, zdaniem Porawskiego, niezgodny z ideą subwencji, które jest traktowana, jako dochód samorządu, możliwy do przeznaczenia na dowolny cel.

 

– Jest to zmiana ustrojowa. Subwencja z naszego paradochodu zmieni się w coś w rodzaju dotacji – mówił Marek Wójcik, dyrektor biura Związku Miast Polskich. Zdaniem Andrzeja Porawskiego taki zapis jest też niezgodny z art. 7 ust. 3 ustawy o dochodach JST, który mówi, że „O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego”. Niezgodność z konstytucją zauważył zaś Marek Wójcik. Jego zdaniem art. 34 projektu dzieli dzieci na te, które mają zapewnioną opiekę i edukację z budżetu i te, które takiej gwarancji nie otrzymają.

 

Wyraźnie poirytowana, takim postawieniem sprawy przez samorządowców  odpowiedzi, udzielała Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. – Spodziewałam się większej empatii ze strony przedstawicieli samorządów i wydawało nam się, że pozytywna opinia jest efektem głębokiego przemyślenia projektu – mówiła. Majszczyk zaznaczyła też, że ustawa budżetowa ma równą rangę do innych ustaw, oraz że wprowadzane nią zmiany mają charakter incydentalny. Przyznała też, że ten zapis to jeden z efektów rozmowy rządu z przedstawicielami rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne, którzy protestują w sejmie.

 

Odpowiadając na wyjaśnienia Hanny Majszczyk, Marek Wojcik zwrócił uwagę, że te incydentalne i tymczasowe zmiany wprowadzane przez ustawę okołobudżetową zazwyczaj są bardzo trwałe i wskazał na takie incydentalne zapisy funkcjonujące od 8 lat.

 

Przedstawicielka MF zapowiedziała też, że jeżeli samorządy upierają się przy takim stanowisku to ministerstwo edukacji i ministerstwo finansów przemyślą sposób subwencjonowania oświaty i być może dzieci wymagające specjalnego traktowania będą musiały otrzymać wsparcie, w przyszłości w inny sposób.

 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Art. 34. W roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie niższej niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji og6lnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115), w zakresie tych zadań

 

 

Posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Warszawa 29 października, KPRM. kwrist.mac.gov.pl

TAGI: kwrist, budżet jst, finanse samorządowe,