Prawo

Kolejny krok w cyfryzacji budownictwa

fot. Pixabay

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) to kolejna zmiana w ramach cyfryzacji w budownictwie, wprowadzona nowelizacją ustawy Prawo budowlane. Poprzednie przepisy Prawa budowlanego nie przewidywały możliwości prowadzenia dziennika budowy w formie elektronicznej.

Minister Rozwoju i Technologii opublikował rozporządzenie precyzujące zasady funkcjonowania dziennika budowy oraz systemu go obsługującego. Dokument określa szczegółowy sposób: wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów, format dziennika budowy w postaci papierowej, szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie „Elektroniczny Dziennik Budowy”. System będzie można uruchomić bez żadnego specjalistycznego sprzętu i nawet bez stałego dostępu do Internetu. Użytkownicy będą mogli korzystać z EDB bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na swoich komputerach. Z aplikacji będzie można korzystać po uruchomieniu standardowej przeglądarki internetowej. Do założenia konta w systemie potrzebny będzie np. profil zaufany.

W kolejnym etapie cyfryzacji w budownictwie przygotowuje system, który będzie centralną platformą wymiany danych w obszarze budownictwa.

– System, tak jak wszystkie pozostałe inicjatywy, realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego we współpracy z MRiT. Uruchomienie Systemu zaplanowaliśmy na koniec czerwca bieżącego roku. Projekt to nie tylko budowa narzędzia informatycznego – w ramach tej inicjatywy urzędy otrzymają dodatkowo sprzęt informatyczny i kompleksowe szkolenia oraz wsparcie – informuje Waldemar Buda.

SOPAB to nowy i uproszczony standard obsługi obywateli i pracy urzędników zaangażowanych w proces inwestycyjny. Główne funkcjonalności systemu w jego I wersji obejmą:

- gromadzenie i udostępnianie urzędnikom informacji potrzebnych do wydawania decyzji,

- tworzenie historii sprawy i wymianę informacji między organami,

- automatyczne generowanie raportów GUS i GUNB,

- prosty w obsłudze interfejs dopasowany do spraw z obszaru budownictwa,

- gotowe wzory pism,

- połączenie z innymi programami i systemami takimi jak EZD, RWDZ, e-Budownictwo.

- publiczne udostępnianie informacji o prowadzonych postępowaniach.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane