W samorządach

Kielce przedstawiły strategię na najbliższą dekadę

Strategia promocji Miasta Kielce 2030+ zawiera m.in. założenia Nowej Marki Kielc, która została zbudowana w oparciu o unikalne walory miasta, takie jak bliskość przyrody, osiągnięcia sportowe oraz potencjał Targów Kielce w połączeniu z ofertą kulturalną, edukacyjną i gospodarczą.

Strategia promocji Miasta Kielce 2030+ pełni rolę drogowskazu dla wszelkich działań miasta związanych z jego promocją. - W Kielcach zauważamy potrzebę budowania silnej marki miejskiej, a wzmacnianie tożsamości miasta jest jednym z celów operacyjnych naszej nowej strategii rozwoju. Strategia promocji 2030+ prezentuje m.in. założenia Nowej Marki Kielc, które są zebraniem unikalnych cech budujących naszą tożsamość - mówił Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Poprzednia Strategia promocji Miasta Kielce obejmowała lata 2006-2010. - Ostatnie lata pokazały, że należy podjąć prace nad nową i podążającą za najnowszymi trendami Strategią promocji, która zdefiniuje markę naszego miasta. Dzięki niej prowadzona będzie spójna polityka promocyjna, a my zmierzymy się z wyzwaniami związanymi z brakiem świadomie wypromowanego wizerunku, zarówno na terenie Kielc, jak i w całej Polsce - argumentował Dariusz Detka, dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce. Nowa Strategia promocji Miasta Kielce zawiera też szereg rekomendacji dotyczących zmian systemowych i zasad promocji dla urzędu miasta.

Wśród samych kielczanek i kielczan panuje przekonanie, że Kielce są miastem, które nie ma silnej, określonej tożsamości. Równocześnie są oni jednak zgodni w tym, za co najbardziej kochają Kielce i co sprawia, że są one miastem nadzwyczajnym i trudnym do porównania z innymi polskimi miastami wojewódzkimi - to przede wszystkim ich malownicze położenie, Góry Świętokrzyskie, zróżnicowana rzeźba krajobrazu. Bliskość przyrody połączona z kompaktowością miasta sprawiają, że w Kielcach żyje się powoli i spokojnie - dzięki niewielkim odległościom pomiędzy istotnymi dla miasta punktami łatwo tu efektywnie wykorzystywać czas i odpocząć. Na tożsamość Kielc wpływają także cechy, które wykształciły się w ciągu ostatnich dekad i są wizerunkowym towarem eksportowym miasta. Pierwszą z nich jest kielecka piłka ręczna, drugą zaś Targi Kielce, które sprawiają, że miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków wystawienniczych w kraju. I właśnie na tych cechach oparto Nową Markę Kielc.


Źródło i fot. UM Kielce