Prawo

Katastrofy budowlane

W latach 1995-2012 w Polsce miało miejsce prawie 6 tys. katastrof budowlanych (średnio 330 katastrof w roku). Pocieszające jest to, że ich liczba z roku na rok spada.

W 2012 roku zarejestrowano 426 katastrof budowlanych tj. o 222 katastrofy mniej niż w 2011 r. (w którym wystąpiło 648 katastrof budowlanych) i o 305 katastrof mniej niż w 2010 r. (w którym wystąpiło 731 katastrof budowlanych). Dane te wynikają z raportu opublikowanego na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Z danych GUNB wynika, że w katastrofach budowlanych w 2012 r. do ofiar w ludziach doszło w 48 katastrofach. Poszkodowanych zostało 80 osób, w tym 17 osób zginęło, a 63 osoby odniosły rany.

 

 

Podział na województwa

W 2012 r. (podobnie jak w latach poprzednich) katastrofy budowlane odnotowano we wszystkich województwach, od 5 katastrof w woj. lubelskim, lubuskim, warmińsko mazurskim i zachodniopomorskim do 88 katastrof w woj. mazowieckim.

 

Najwięcej katastrof miało miejsce w województwach:

- mazowieckim – 88 katastrof (20,6% ogólnej liczby katastrof),

- kujawsko-pomorskim – 58 katastrof (13,6% ogólnej liczby katastrof),

- podlaskim – 55 katastrof (12,9% ogólnej liczby katastrof),

- pomorskim – 54 katastrofy (12,7% ogólnej liczby katastrof).

 

Liczba katastrof budowlanych w pozostałych województwach:

- lubelskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie – po 5 katastrof,

- śląskie – 11 katastrof,

- świętokrzyskie – 12 katastrof,

- dolnośląskie – 14 katastrof,

- małopolskie – 15 katastrof,

- łódzkie – 22 katastrofy,

- opolskie – 24 katastrofy,

- podkarpackie – 25 katastrof,

- wielkopolskie – 28 katastrof.

 

 

Podział na kategorie

Zgodnie z podziałem przyjętym na potrzeby Rejestru Katastrof Budowlanych, katastrofy dzielone są na dwie kategorie:

• kategorię I – obejmującą katastrofy nie wynikające ze zdarzeń losowych,

• kategorię II – obejmującą katastrofy wynikające z przyczyn losowych. Zalicza się do nich katastrofy powstałe na skutek działania sił natury (powodzie, silne wiatry, obfity śnieg, uderzenia pioruna), jak również na skutek wybuchu gazu, uderzenia samochodu w budynek, wybuchu kotłów c.o., itp.

Struktura katastrof budowlanych, które miały miejsce w 2012 r. z punktu widzenia podziału na powyższe kategorie, według wstępnych zgłoszeń zawartych w RKB w dn.19.02.2013 r., jest następująca:

• 72 katastrofy zaliczono do kategorii I – czyli katastrof nie wynikających z przyczyn losowych (16,9% ogólnej liczby katastrof),

• 345 katastrof zaliczono do kategorii II – wynikających z przyczyn losowych (81%

ogólnej liczby katastrof),

• 9 katastrof nie zakwalifikowano z uwagi na brak danych.

 

Struktura katastrof budowlanych z uwagi na podmioty dysponujące obiektami

W 2012 r. katastrofy budowlane wydarzyły się w obiektach, których właścicielami lub inwestorami były:

• osoby fizyczne – 359 katastrof,

• jednostki samorządowe – 17 katastrof,

• podmioty z mieszanym udziałem własnościowym – 11 katastrof,

• wspólnoty mieszkaniowe – 11 katastrof,

• Skarb Państwa – 7 katastrof,

• spółdzielnie mieszkaniowe – 4 katastrofy,

• firma deweloperska – 1 katastrofa,

• inne podmioty – 16 katastrof.

 

Przyczyny wystąpienia katastrof budowlanych w 2012 r.

Do dnia wykonania analizy stwierdzono, że na 426 katastrof, które miały miejsce w 2012 r. postępowania wyjaśniające zakończono w stosunku do 212 katastrof (50% wszystkich katastrof), a w pozostałych 214 przypadkach postępowania jeszcze trwają.

 

42 katastrofy budowlane (10% wszystkich katastrof) wydarzyły się w czasie prowadzenia robót budowlanych. Postępowanie wyjaśniające zakończono w stosunku do 29 z tych katastrof. Wynika z nich, że w 8 przypadkach przyczynami katastrof były zdarzenia losowe, w 4 nieprawidłowe działanie uczestników procesu budowlanego (związane z nieprzestrzeganiem obowiązków ustawowych), a w 13 przypadkach nieprzestrzeganie technologii wykonania robót. W 1 przypadku katastrofę spowodowało naruszenie przepisów w zakresie stosowania wyrobów budowlanych, w 3 pozostałych przypadkach inne przyczyny. 370 katastrof budowlanych (86,9% wszystkich katastrof) nastąpiło w obiektach budowlanych w procesie użytkowania.

TAGI: nieruchomości,

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane