W samorządach

Inwestycje w zasięg sieci komórkowej kluczowe z punktu widzenia JST

Jeśli spojrzymy na mapy operatorów telefonii komórkowej, zauważymy, że większość obszaru Polski jest już pokryta sygnałem. Wciąż jednak możemy napotkać sytuacje, gdzie jakość połączeń lub prędkość transmisji spada. Dlaczego tak się dzieje? Przecież zasięg telefonii komórkowej powinien być priorytetem – sieć pozwala na łatwiejsze komunikowanie się mieszkańców oraz ułatwia dostępność usług krytycznych, takich jak np. służba zdrowia czy ratownictwo. Brak dostępności usług telefonii komórkowej na danym obszarze może również negatywnie wpływać na rozwój gospodarczy i turystykę. Samorządowcy mogą przyczynić się do zapobiegania takim sytuacjom.

Dlaczego zasięg sieci jest tak ważny dla samorządów?

Pamiętajmy, że choć sieć komórkową budują operatorzy, jej rozbudowa leży przede wszystkim w interesie mieszkańców – dobra jakość to wymierne korzyści, w szczególności w mniejszych miejscowościach czy gminach, gdzie dostępność usług stacjonarnych bywa ograniczona. A przecież Polacy już teraz wykorzystują sieć komórkową nie tylko do rozmów czy „surfowania” po stronach internetowych. Coraz większą popularnością cieszą się e-usługi publiczne, dzięki sieci komórkowej załatwiamy już tak podstawowe potrzeby jak chociażby większe zakupy, wielu z nas niemal codziennie korzysta ze spotkań przez internet. Sprawna sieć to też lepszy dostęp do edukacji, kultury czy wręcz szerszego rynku pracy. Dobry zasięg to również, a może nawet przede wszystkim, bezproblemowy kontakt ze służbami, w tym ratownikami.

Dobra jakość powszechnie dostępnych usług powinna więc być dla samorządów kluczowa, ponieważ wpływa bezpośrednio na jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Niestety, wzmocnienie i unowocześnianie sieci to proces długotrwały, a budowa jednej stacji bazowej może trwać w skrajnych wypadkach nawet kilka lat. Dlatego właśnie przy udziale samorządów, które są świadome benefitów wiążących się z szeroką dostępnością usług telekomunikacyjnych, mieszkańcy mogą w pełni korzystać z możliwości sieci.

Czym tak naprawdę jest „zasięg”?

Głównym zadaniem sieci komórkowej jest po prostu połączenie dwóch, oddalonych od siebie użytkowników. W tym celu niezbędnie jest działanie tak zwanych stacji bazowych (BTS) - to de facto wyspecjalizowany komputer z anteną, służącą do nadawania oraz odbioru fal radiowych. Dla działania sieci komórkowej potrzebny jest cały system takich anten, z których każda obsługuje niewielki obszar – tzw. „komórkę” (stąd też pochodzi jej nazwa). Telefony nie łączą się więc bezpośrednio ze sobą, a dobry zasięg zależy wprost od siły sygnału ze stacji bazowych.

Trzeba tu wspomnieć, że „komórki” te różnią się od siebie wielkością. Na terenach zurbanizowanych i gęsto zaludnionych znacznie częściej stosuje się wiele małych stacji bazowych, z kolei na terenach wiejskich – mniej, ale większych, o zasięgu nawet do kilku kilometrów. Chcąc zapewnić odpowiednią jakość sygnału i zasięg, operatorzy decydują się na zastosowanie wielu, niezbyt oddalonych od siebie „komórek”, tak aby ich obszary w pewnym stopniu się pokrywały. Wszystko po to, aby nie występowały miejsca, których nie obsługuje żadna stacja bazowa, co może powodować zaniki zasięgu.

Co tak naprawdę może zagwarantować bezproblemowe połączenia? Tylko rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników i coraz większych wymagań, dotyczących np. prędkości internetu mobilnego, operatorzy muszą sięgać po coraz większą liczbę stacji bazowych. Stacje bazowe mają ograniczoną zdolność przesyłową i mogą obsługiwać jednocześnie tylko określoną liczbę urządzeń. Na pomoc przychodzi rozwój technologii. Kolejne generacje sieci komórkowych gwarantują wyższą prędkość przesyłu danych czy lepszą jakość transmisji, ale również możliwość połączenia większej liczby osób na tym samym obszarze.

Warto też dodać, że każda stacja bazowa podlega obowiązkowym pomiarom pola elektromagnetycznego, realizowanym poprzez akredytowane laboratoria, i musi bezwzględnie spełniać obowiązujące w Polsce normy pola elektromagnetycznego (PEM) określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Normy są takie same, jak te obowiązujące w zdecydowanej większości państw Unii Europejskiej i świata. Wyniki takich pomiarów przekazywane są do kilku organów, w tym do ogólnodostępnej bazy SI2PEM. Każdy samorząd (na przykład na wniosek mieszkańców) może też poprosić WIOŚ o przeprowadzenie dodatkowej kontroli.

 

Więcej na temat zasięgu oraz tego, jak działa sieć i dlaczego rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej jest tak ważny, można znaleźć m.in. na stronie www.badzwzasiegu.pl , przygotowanej przez ekspertów z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane