W samorządach

Fundusze norweskie dla JST

Żary, Jarocin i Konin to pierwsze miasta, które podpisały umowy na dofinansowanie z Funduszy norweskich i EOG w ramach programu „Rozwój lokalny”.

Każde z 29 miast objętych programem „Rozwój lokalny” dostanie ponad 3,5 mln euro, co ma pomóc w wejściu na ścieżkę szybszego wzrostu. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (operator programu) podpisało już pierwsze umowy o dofinansowanie.
Program, wart ponad 117 mln euro, ma na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców małych i średnich miast. Zakłada działania na rzecz poprawy jakości powietrza, dostosowania się do zmian klimatycznych, zatrzymania trendów depopulacyjnych, odpowiedzi na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, stworzenia dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnienia wydajność lokalnej administracji. W ramach Programu miasta-wnioskodawcy ubiegały się o granty na kompleksowe projekty rozwojowe (infrastrukturalne i „miękkie”), w tym działania na rzecz wzmacniania i podnoszenia zdolności administracji lokalnej.

Konin – tu płynie energia

Projekt „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” ma za zadanie m.in. wprowadzenie nowej ścieżki rozwoju - Zielone Miasto Energii. Konin ma szansę stać się dobrze prosperującym centrum energii odnawialnej, a także lepszym miejscem do życia i rozwoju dla mieszkańców.
Pierwszym celem nowej ścieżki rozwoju miasta jest transformacja energetyczna i gospodarcza. Rozwój energetyki odnawialnej, w tym wykorzystanie wodoru oraz wód geotermalnych. Drugi cel rozwoju stanowić będzie zdrowa równowaga, czyli nadanie miastu nowego, proekologicznego charakteru. Trzecim celem jest uruchomienie energii ludzi - aktywizacja mieszkańców Konina poprzez wyzwolenie ich kreatywności i przedsiębiorczości.

Jarocin miastem jutra

Miastu zależy na poprawie warunków środowiskowych, zwiększeniu atrakcyjności życia mieszkańców i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma pomóc w zbudowaniu społeczeństwa obywatelskiego, poprawie więzi i tożsamości lokalnej oraz stworzeniu dostępnej i przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców. Na projekt Jarocina składają się:
- dążenie do osiągnięcia równowagi środowiskowej (Ecorockowe Miasto),
- lokalne współdziałanie i kreatywne tworzenie nowoczesnego i świadomego społeczeństwa,
- tworzenie warunków do gospodarczo-edukacyjnej innowacyjności (Jarociński Rozwój Gospodarczy).

Żary, tu chcę żyć!

Projekt ukierunkowany jest na wyeliminowanie problemów i barier rozwojowych miasta. Jego realizacja przyczyni się do zahamowania niekorzystnych tendencji społeczno-gospodarczych i procesu osłabienia jego funkcji miejskich. Podjęte przez miasto działania będą źródłem pozytywnego impulsu rozwojowego w wymiarze społeczno-demograficznym, gospodarczym, środowiskowym, finansowym, przestrzennym oraz kulturowym. Efektem realizacji projektu ma być:
-  wzmocnienie aktywności i kreatywności społecznej mieszkańców,
- urzeczywistnienie koncepcji Żar jako zielono-niebieskiego miasta,
- zrównoważony rozwój gospodarczy,
- rozwój polityki przestrzennej,
- zmiana wizerunku instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego w Żarach.

Wśród miast, które otrzymają grant na rozwój znalazły się także Cieszyn, Hajnówka, Krosno, Opoczno i Stalowa Wola. Najwyżej oceniono projekty z Tarnowa, Łomży i Starachowic.
Pełna lista rankingowa znajduje się TUTAJ.

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) to formy bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to kraje-fundatorzy zyskują dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.


Źródła: eog.gov.pl
Fot. Pixabay

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane