Akademia "Wspólnoty"

Finansowanie kształcenia specjalnego

Finansowanie i organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozliczanie środków w praktyce - zapraszamy na szkolenie w Akademii "Wspólnoty", które odbędzie się 18 marca o godz. 13.00 w ścieżce "Oświata w JST"

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat prawidłowości finansowania kształcenia specjalnego w oparciu o otrzymaną subwencję z budżetu państwa.

Podczas szkolenia nabędą Państwo umiejętności niezbędne zarówno przy planowaniu środków subwencyjnych w budżecie JST, jak i ich wydatkowaniu na określone cele.

Pokażemy jak wyliczyć teoretyczną kwotę, o której mowa w art. 8, jak i art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wypunktujemy najczęściej pojawiające się błędy w klasyfikowaniu wydatków i wyjaśnimy czym jest wydatek "specjalny".

Na zakończenie zwrócimy uwagę na rozliczenie z dotacji "specjalnej" przekazanej podmiotów niesamorządowych.

Szkolenie poprowadzi Elżbieta Rabenda, od 2016 ekspert MEN (poz. 1121), znawca i pasjonat tzw. prawa oświatowego. Współpracuje z RIO, SKO, MEiN, z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w całym kraju. Praktyk, kontroler, analityk. Trener, wykładowca, edukator. W dorobku szkolenia dla ponad 190.000 ich uczestników, ponad 240 audytów i analiz usprawniających planowanie i finansowanie samorządowej oświaty oraz zoptymalizowanie wydatków bieżących (ANALIZA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI), ponad 50 osobiście przeprowadzonych czynności kontrolnych w siedzibach szkół i przedszkoli niesamorządowych z zakresu prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowych. Autorka wielu publikacji, w tym w czasopiśmie dla samorządów "Wspólnota", tekstów merytorycznych dla Gazety Prawnej. Posiada doświadczenie samorządowca, dyrektora szkoły, z zawodu nauczyciel dyplomowany.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

TAGI: finansowanie kształcenia specjalnego, subwencja z budżetu państwa, planowanie środków w budżecie, finansowanie zadań oświatowych, klasyfikowanie wydatków, wydatek "specjalny", podmioty niesamorządowe, rozliczenie z dotacji specjalnej,