Akademia "Wspólnoty"

Ewidencja i kontrola czasu pracy w urzędzie

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 23 lutego o godz. 13.00 w ścieżce "Kadry i prawo pracy"

Czas pracy i jego ewidencja jest bardzo skomplikowanym zagadnieniem, które w praktyce nastręcza wielu kłopotów i jest systematycznie monitorowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Jednocześnie samo prowadzenie ewidencji czasu pracy jest jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy, podczas gdy wielu pracodawców pozostaje w błędnym przekonaniu, że rolę ewidencji czasu pracy spełnia lista obecności.

Podczas szkolenia odpowiemy m.in. na następujące pytania:

  • Czym jest czas pracy? Jakie są odrębności w zakresie czasu pracy pracowników samorządowych?
  • Jakie są podstawowe cele prowadzenia ewidencji czasu pracy?
  • Na kim spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy?
  • Jak długo trzeba przechowywać ewidencję czasu pracy?
  • Jakie informacje należy zamieści w ewidencji czasu pracy?
  • Co oznacza indywidualizacja ewidencji czasu pracy?
  • W jakiej postaci prowadzi się i przechowuje ewidencję czasu pracy?
  • Jakie są skutki prawne braku ewidencji czasu pracy?
  • Czy do ewidencji czasu pracy ma zastosowanie RODO?

 

Szkolenie poprowadzi Sylwia Benc, radca prawny w Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy Sp. k z siedzibą w Toruniu. Autorka licznych artykułów na blogu Laboratorium Prawa Pracy. Specjalizuje się w prawie pracy (ze szczególnym uwzględnieniem odrębności wynikających z pragmatyków służbowych w zatrudnianiu pracowników samorządowych, a od niedawna również w podmiotach leczniczych) oraz w ubezpieczeń społecznych. Zawodowo interesuje się zagadnieniami taki jak powierzenie pracownikom mienia, zatrudnianie cudzoziemców, czy delegowanie pracowników za granicę. Na co dzień doradza klientom w bieżącej działalności ww. zakresie, reprezentuje ich w sporach sądowych, jak również prowadzi szkolenia związane z tematyką pracowniczą.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

TAGI: ewidencja czasu pracy, kontrola czasu pracy, czas pracy, Państwowa Inspekcja Pracy,