W samorządach

Dodatkowe pieniądze dla gmin w programie „Czyste Powietrze”

Prowadzone przez samorządy punkty konsultacyjno-informacyjne w programie „Czyste powietrze” zyskają na kolejny rok wyższe finansowanie - zapowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, operator programu.

Do programu „Czyste Powietrze” zaproszone są wszystkie gminy w Polsce. Do tej pory podpisano 2065 porozumień. Warunkiem skorzystania z zachęt dla gmin jest pisemne zgłoszenie samorządu do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zawarcie porozumienia lub aneksu do już wcześniej podpisanego porozumienia. Wzory dokumentów, które można składać do wfośigw dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/dla-gmin/ w materiałach „do pobrania”. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia lub aneksu na nowych zasadach upłynie 30 września.

Zachęty dla gmin oparto o trzy podstawowe elementy: dofinansowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego (ta kwota wzrosła z 30 do 35 tys. zł), zwrot poniesionych kosztów za złożone wnioski przy udziale gminy (odpowiednio od 50 do 150 zł za złożony wniosek), jak również specjalną pomoc finansową (w łącznej kwocie 16 mln zł do podziału), która wynika z pozycji w dorocznym rankingu prezentującym liczbę wniosków składanych przez poszczególne gminy. Pieniądze z tej nadzwyczajnej puli zostały właśnie pierwszy raz podzielone między gminy o najwyższej wartości wskaźnika zaangażowania gminy w program. Każda z 625 najaktywniejszych gmin otrzymała nieco ponad 25 tys. zł. Najwyższymi wskaźnikami aktywności przy wprowadzaniu „Czystego Powietrza” mogą pochwalić się gminy Boronów, Lyski, Pszów, Godów i Czerwionka-Leszczyny - wszystkie w województwie śląskim.

– Chcemy wspierać samorządy w ich walce o jakość powietrza poprzez podnoszenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie gminy – podkreślił Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Pragniemy motywować gminy do jeszcze aktywniejszej współpracy z właścicielami budynków jednorodzinnych, bo jeśli ich domy staną się bardziej efektywne energetycznie, to wpłynie to bezpośrednio na zdrowie i komfort życia mieszkańców oraz na ich bezpieczeństwo energetyczne –  dodał wiceszef NFOŚiGW.  


Żródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay